Medlemskab:
Alle herre spillere i Aalborg Golfklub, kontingentet er 400 kr. i 2022.
Medlemmer med Flex-medlemskab kan ikke optages i Torsdagsklubben.

Bemærk at et medlem i Torsdagsklubben maksimalt kan få tildelt to slag pr. hul, uanset om medlemmet i følge handicappet har tildelt flere slag.

Vi spiller i tre rækker, en A, B og C række.

Rækkerne inddeles efter antal medlemmer og deres handicap, således der er ca. lige mange spillere i hver gruppe. Man vil i hele sæsonen forblive i den række man starter i, når der gælder Eclectic samt “Årets golfer”.
På den enkelte spilledag kan en spiller flytte række, da man på spilledagen bliver delt op i 3 lige store rækker.

I 2022 er inddelingen følgende:
A-rækken under hcp 12,5
B-rækken under hcp. 18,5
C-rækken over eller lig med hcp. 18,5

Første spilledag: Torsdag den 31. marts
Sidste ordinære spilledag: Torsdag den 6. oktober 2022

Afslutningsmatch: FREDAG den 14. oktober 2022

Starttider:
I starten af sæsonen indtil ca. midt april spiller vi i tidsrummet 13:00 – 16:15
Herefter indtil ca. midt september spiller vi fra 13:15 til 16:30
Fra midt september og sæsonen ud spiller vi fra 13:00 – 16:00

Medlemmer af Torsdagsklubben skal booke tid i Golfbox inden for Torsdagsklubbens tidsramme, og kan gøre dette op til 14 dage før matchdag.
Den enkelte matchdag afvikles som en turnering i Golfbox.

Af hensyn til tidsbestillinger og Torsdagsklubbens matcher, så tillades det kun (undtagen juli måned) man spiller indenfor vores tildelte starttider, og der kan desværre ikke gives dispensationer.

I juli som er feriemåned for de fleste, tillader Aalborg Golfklub ikke Torsdagsklubben at have faste tider.
Torsdagsklubben tillader derfor spil hele torsdagen i juli, bortset fra torsdag den 21. juli, hvor der er ”Åbne Aalborg Dage”.
Tidligere regel om, at der skal være mindst to fra Torsdagsklubben i samme bold gælder ikke længere. Vi stoler på hinanden. Husk at markøren skal godkende scorekortet, som afleveres i Torsdagsklubbens postkasse i starterhuset, samt scoren indtastes i Golfbox. Spiller man flere runder, er det den første der er tællende, da man ikke må prøvespille banen eller huller inden Torsdagsklubben match.