Regler for tider og spil

Tidsbestilling

 • I golfsæsonen er der tidsbestilling fra kl. 06.00-20.00 på 18- og 9-hulsbanen. Tidsbestilling foregår via Golfbox.
 • Der kan i Golfbox reserveres tid op til 14 dage før for medlemmer, 13 dage før for gæster.
 • Alle spillere skal bekræfte deres tid via Golfbox på touchskærmene i klubhuset senest 10 min. før start, ellers gives tiden fri.
 • Manglende og gentagne brud på reglerne for tidsbestilling medfører, at man midlertidigt mister retten til at booke starttider i Golfbox. Det betyder, at administrationen kan tildele en starttid når man fysisk er til stede i klubben.
 • Der kan kun bookes 1 tid pr. dag. Der kan dog bookes ny tid samme dag, hvis denne tid er mere end 5 timer efter først bookede tid.
 • Greenfeespillere skal inden påbegyndelse af runden kunne fremvise gyldigt DGU-kort.

 

Afbestilling af tee-tider

HUSK! Hvis du er forhindret i at benytte en bestilt tee-tid, bedes du afbestille I GOD TID, så dine klubkammerater og klubbens gæster kan få glæde af den.
På den måde sikrer vi en bedre udnyttelse af vores bane.

Ordens- og spilleregler

 • Træning må kun ske på træningsområderne. Træningsbolde må ikke anvendes på banen.
 • Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal fjernes straks.
 • Restauratøren har alle rettigheder til servering og udskænkning på klubbens anlæg.
 • Medlemsmærke samt greenfee-bagtag skal altid bæres synligt på bag’en.
 • Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen.
 • På tidspunkter, hvor der er pres på banen, bl.a. i weekends og på helligdage, er der ingen fortrinsret for 2-bolde, og der er pligt til at sammensætte hold, således at man kommer ud som 4- eller 3-bolde. Dette gælder både på 18- og 9-hulsbanen.
 • Det er kun tilladt at starte fra 1. tee på 18- og 9-hulsbanen når intet andet er vedtaget i turneringsbetingelserne. Starter og golfmanager kan dog give tilladelse til start fra andre teesteder med henblik på at få en bedre afvikling af spillet. Spillere, der er startet fra 1. tee, har fortrinsret.
 • I private runder må der max. spilles 4-bolde.
 • Man overholder starttidsintervallerne og slår ud til korrekt tid.
 • Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt – spil ‘Ready Golf’
 • Langsomt spil skal undgås. En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er plads foran. Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem.
 • Man spiller ikke videre i stableford, når man ikke kan få point på hullet.
 • Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee.
 • Mødes spillere fra hver sit hold på banen, således at den ene spiller må vente på den anden, har den spiller fortrinsret, som er længst fremme på banens 18 huller.
 • Green skal forlades straks spillet på hullet er afsluttet
 • Overtrædelse af ordens- og etikettereglerne samt DGU´s golf- og etiketteregler vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne.

Omsorg for banen

 • Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt.
 • Opslåede græstørv – også på teestedet – samt nedslagsmærker og spike-mærker på greens skal repareres.
 • En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter.
 • Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet – f.eks. når bolden samles op.
 • Skader ved prøvesving bør undgås.
 • Man bringer ikke bag eller vogn ind på green eller teested.
 • Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter.
 • Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens.
 • Man smider ikke flaget på green, men lægger det – uden at beskadige green.
 • Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten.

Golfbiler

 • Lejede golfbiler må udelukkende færdes på golfbanen og de til golfbanen hørende stier.
 • Lejede golfbiler må ikke køre på offentlig vej
 • Private golfbiler må kun benyttes på klubbens arealer efter forudgående aftale
 • Der henstilles til at alle golfbiler til en hver tid primært kører på banens (asfalterede) stier, hvor dette er muligt.
 • Som lejer af golfbil er du ansvarlig for eventuelle skader, der sker under udlejningen af golfbilen.
 • Hvis golfbilen beskadiges under udlejning, så må du straks gøre klubben eller sekretariatet opmærksomme på dette.

Dresscode

 • Der henstilles til at spillere er iført tækkelig beklædning – eksempelvis poloshirt eller anden overdel og krave samt at shorts ikke er kortere end til midt på låret.

GÅ ALDRIG UD I TORDENVEJR

Tjek vejrudsigten inden runden

At spille golf i tordenvejr er en potentiel livsfarlig situation. Enkelstående træer, berøring af metalgenstande og de åbne arealer er alle elementer, som ubetinget bør undgås i tordenvejr. Orientér dig om vejret og risiko for torden, inden du starter din golfrunde, og vis agtpågivenhed ved optræk til tordenvejr.

BLIV MEDLEM AF

Landets næstældste golfklub

Tæt ved limfjorden i Restrup Enge, og lidt udenfor Aalborg spiller vi golf nærmest året rundt.
I Aalborg Golf Klub byder vi alle velkomne. Med mere end 1.600 aktive medlemmer ved vi, at golfspillere har forskellige ønsker til deres golfspil.