Uddannelse

Til golfspiller

Golf er et herligt spil uanset alder og evner, men det er også et farligt spil, hvis du ikke har lært, hvordan du skal opføre dig, når du spiller golf. Det gælder, når du er på banen, men naturligvis også alle andre steder på og omkring golfbanen.
For at du selv og alle andre på golfbanen får en god oplevelse, er det også nødvendigt, at vi alle overholder nogle enkle regler for god opførsel. I golfen kalder vi det etiketteregler.

Golf er også et spil, hvor du er din egen dommer, det vil sige, at du selv idømmer dig straffeslag, når du bryder reglerne! Det kræver naturligvis, at du kender reglerne, og ikke mindst at du er ærlig.

Så ud over at du skal lære selve spillet med bold og køller, skal du altså også lære noget om sikkerhed, opførsel og regler, før du bliver sluppet løs på verdens utallige golfbaner.

I Aalborg Golf Klub lægger vi vægt på at du får en grundig uddannelse, så du kan begå dig uanset, hvor du spiller efterfølgende. Derfor er der nogle obligatoriske lektioner, du skal igennem som begynder.

 

Grundlæggende slaglektioner

Du starter på et uddannelseshold hos klubbens træner med et antal gundlæggende slaglektioner i:

  • Langt spil
  • Indspil (pitch og chip)
  • Bunkerslag
  • Putting

Som prøvemedlem er prisen for disse fælles slaglektioner inkluderet i prisen. Antallet af lektioner, som er nødvendige for den enkelte, kan dog variere meget. Normalt er det da også nødvendigt med ekstra lektioner. Disse skal du selv betale til træneren.

Sideløbende med, at du er i gang med slaglektioner, kan du påbegynde følgende dele af undervisningen:

Instruktion på banen
Lektionen foregår på banen og varer et par timer. Du skal ikke medbringe noget golfudstyr, men klæd dig på efter vejret. Instruktøren vil gennemgå opbygningen af et golfhul og gennemgå betydningen af de pæle, hazarder mv. der er på hullerne.

Regelundervisning samt prøve
Lektionerne er på ca. 3 timers varighed over 2 aftner. Efter endt undervisning tager du regelprøven online.

Golf i praksis
En teorilektion med en varighed på ca. 2 timer, hvor der blandt mange emner undervises i etiketteregler, udfyldelse af scorekort, handicapsystem, spilleformer samt turnerings- og vinterregler.

Lektionen foregår primært indendørs, men enkelte dele kan foregå udendørs.

9 hullers spil
Når du har fået trænerens bekræftelse på, at du har gennemført de grundlæggende slaglektioner, må du spille på 9-huls sløjfen i følgeskab med en øvet spiller.

Kaninklubben
Hver onsdag fra sidst i april til september, dog ikke i juli, kan der spilles i kaninklubben. Spillet afvikles med start fra alle huller kl. 17:00 (gunstart). Mødetidspunktet er senest kl. 16:30.

Starteren sammensætter holdene, der vil blive ledsaget af instruktører. Vi anbefaler, at du deltager så mange gange som muligt, da det er ved spil på banen, man lærer at spille golf. Du skal deltage mindst 8 gange, og det koster kr. 15 pr. gang.

Prøver
Når du på 9-hullers banen kan score 10 Stablefordpoint kan du efter aftale med et medlem fra begynderudvalget anmode om at afvikle en praktisk prøve i hhv. langt spil, indspil, bunkerslag og putting. Prøven afvikles af træneren.

Etikette
Ovenstående punkter bliver fulgt op af en runde på banen, hvor der vil blive iagttaget anvendelse af etiketteregler.

AALBORG GOLF KLUB

27 udfordrende huller

Velkommen til Aalborg Golf Klub og ét af landets bedste golfanlæg. Glæd dig til at opleve eller være en del af en international mesterskabsbane, der med sine stolte traditioner er Danmarks 2. ældste golfklub.

BLIV MEDLEM AF

Landets næstældste golfklub

Tæt ved limfjorden i Restrup Enge, og lidt udenfor Aalborg spiller vi golf nærmest året rundt.
I Aalborg Golf Klub byder vi alle velkomne. Med mere end 1.600 aktive medlemmer ved vi, at golfspillere har forskellige ønsker til deres golfspil.