Spilformer

Alle deltagere spiller 18 huller. Ved hvert hul fortsætter spillet, til bolden er i hul. Man noterer det antal slag, man bruger for at få bolden i hul (bruttoscore), og regner herefter nettoscore ud. Den person med den laveste nettoscore vinder.

Bruttoscore (antal faktiske slag) minus spillehandicap (antal tildelte slag) er lig nettoscore.

Der afleveres individuelle scorekorts for alle runder med slagspil, da disse indgår i årsturneringen.

Greensome spilles som slagspil (stableford), og vi spiller sammen to og to i 4-bolde.
Greensome er ligesom foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Spillerne skiftes herefter til at slå til bolden.
 Spillehandicappet beregnes ud fra en formel. Spilleren med det laveste spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

slagspil Holdturnering for 4, 3 eller 2 spillere. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Igen vælges det bedste slag, og alle spiller herfra o.s.v., indtil bolden er i hul. Alle spilleres drive skal vælges mindst 4 gange (3-mandshold dog 5 gange og 2-mandshold 6 gange). Det skal angives på scorekortet, hvis drive, der blev brugt på hvert hul.

Et holdspil i golf, hvor man individuelt spiller en almindelig stableford turnering og noterer sine points, som man plejer på sit scorekort, samtidig med at man spiller et holdspil med en gul bold. Man skiftes til at spille et hul med den gule bold, som man helst skulle have med hjem efter 18 huller. Print dit eget scorekort ud og byt med en af de andre i gruppen, som du plejer. Lav dernæst et scorekort, som døbes ”den gule bolds scorekort”. Man spiller med fast rækkefølge: 1. person på scorekortet spiller hele første hul med den gule bold og noterer sine points på den gule bolds scorekort og noterer ligeledes sine points på det individuelle scorekort. De andre på holdet spiller deres egne bolde. Person nr. 2 på scorekortet spiller nu andet hul med den gule bold, og der noteres igen på scorekortene. Dernæst spiller person nr. 3 tredje hul og person nr. 4 fjerde hul med den gule bold, og sådan skiftes man til alle 18 huller er spillet. Præmier: Der er præmier til de 3 hold, som har den gule bold med hjem og har den højeste score på den gule bolds scorekort. Lige resultater afgøres efter den matematiske metode, dvs. bedste sidste 9,6,3,1. Er resultatet herefter stadig lige foretages lodtrækning

Der spilles individuel stableford. Holdets bedste og laveste antal point på hvert hul udgør holdets point.

Er der brug for en Pedro, lægges alle dagens scores sammen og divideres med antallet for at få gennemsnittet. Dette er Pedros score.

En variant af slagspil. For at spillet skal gå hurtigere kan man max blive noteret for 5 slag over hullets par. Dvs. 10 på et par 5 hul, 9 på et par 4 hul og 8 på et par 3 hul.