Old Boys

Old Boys – Seniorklubben
Old Boys klubben byder nye og gamle medlemmer rigtigt hjerteligt velkommen.

Old Boys er en klub for herrer i alderen ca. 55 år og der over, der har en positiv indstilling til at spille seriøs golf med ligesindede under hyggelige og sociale former. Alle uanset spillerhandicap er velkomne.

Der spilles match hver onsdag – både sommer og vinter.

Om sommeren – med start kl. 10.15. Tilmelding til den ugentlige match sker via turnerings- modulet på GolfBox senest kl. 12 søndag før matchdagen. Holdene sammensættes af holdkaptajnerne i løbet af tirsdag før matchen hvorefter startlisten bliver offentliggjort.

Alle møder senest kl. 09.50 til registrering. Ofte er der afbud eller medlemmer der er kommet for sent med tilmelding (senest søndag kl. 12) hvilket indebærer, at der rokeres på startlisten. Du kan derfor ikke regne med at den offentliggjorte startliste bliver den endelige,

Om vinteren – med start kl. 10.15. Der er ikke blokeret tider til os om vinteren, så du skal gå ind i golfbox under tidsbestilling og booke dig på en tid mellem kl. 10.15 og 11.00. Hvis alle tider er optaget, så kom alligevel. Vi finder plads til dig.

Du møder i god tid, senest kl. 9.50 – udskriver scorekort – og afleverer det til kaptajnerne.

Når alle har afleveret scorekort, sætter kaptajnerne holdene. (Du kan ikke regne med, at du kommer på hold med dem, du har booket sammen med).

Matchformen er som regel stableford, afvekslende med andre spilleformer, f.eks. slagspil, Hallington og Texas Scramble. Der er frit valg, om man vil spille ud fra fra rødt eller gult tee sted. HUSK at udskrive scorekort efter tee valg.

Der afholdes holdkonkurrencer ind i mellem. I løbet af sommersæsonen afvikles to løbende turneringer – “The Old Boy” og “Old Boys Masters”. (Se match-program). Hvis to eller flere spillere har pointlighed ved hele turneringens afslutning, er der omspil mellem spillerne på hul 9 blå, indtil en vinder er fundet. Der spilles fra spillerens “normale” tee og med det aktuelle handicap.

Desuden arrangeres der i løbet af sommeren spil på 2 fremmede baner. (Se match-program).

Der er præmier ved hver onsdagsmatch til de 3 bedst placerede i henholdsvis A og B-rækkerne – uanset hvilket tee sted, der spilles fra. Ved holdspil er der ligeledes præmier til de bedst placerede hold. A og B-rækkerne opdeles med lige mange deltagere i hver række i forhold til spillerhandicap. Ved ulige antal deltagere fordeles rækkerne med een mindre i A-rækken.

Der er præmie uddeling umiddelbart efter hver match. Er præmiemodtageren ikke til stede, udgår han af præmierækken, og næste placerede spiller overtager præmien.

Ved holdspilsmatcher er der præmier til tættest på flaget i første slag på udvalgte par 3 huller.

I løbet af sommeren arrangeres fælles middage med socialt samvær en gang om måneden, undtagen juli. (Se match-program)

Samtlige matcher i sommersæsonen afvikles som EDS-matcher og der foretages handicapregulering på alle indleverede scorekort. Kaptajnerne kan ved særligt dårlige vejrforhold aflyse EDS reguleringen. Dette meddeles umiddelbart inden start.

Sommersæsonen slutter ultimo oktober med en match, årsmøde og middag med præmieuddeling til de afsluttede løbende turneringer.

Gæster er velkommen til at spille med for 30 kr., men deltager ikke i præmierækken.

Kontingentet er 400 kr. årligt, der indbetales inden den 31. januar på klubbens bankkonto 9286-1930241713. HUSK ved benyttelse af netbank eller indbetaling i banken udfyldes meddelelser til modtager med navn og medlemsnummer.

Alle medlemmer opfordres til at holde sig orienteret på Old Boys hjemmeside gennem hele sæsonen.

Vi ser frem til en god og kammeratlig golfsæson!

EVT. SPØRGSMÅL KAN RETTES
TIL HOLDKAPTAJNERNE:

Torben Madsen – tlf.: 29 90 28 32 – mail: tb-ma@live.dk

Ove Jensen – tlf.: 40 75 89 49 – mail: oj@home2.gvdnet.dk

Kasserer og hjemmesideredaktør:

Gudmund Nielsen – tlf.: 21 78 03 43 – mail: gn@flexaccount.dk