Generel Information

Generel information, som gælder hele sæsonen:
Mandagspigerne spiller som udgangspunkt 18 huller med
udgang fra kl. 12:30/12:15/12:07 (alt efter tilslutning) til og med 14:00

Du skal altid selv tilmelde dig på Golfbox via “Klubturnering” på den aktuelle dato –  både på almindelige dage og på dage med spisning.
OBS: Du skal i Golfbox-systemet klikke “Fortsæt” to-tre gange, før din tilmelding er registreret.

– På alm. dage
har du mulighed for at vælge den tid, der vil passe dig bedst sammen med forskelige piger fra gang til gang. Til almindelige mandage kan der kun bookes op til 3-bolde (husk at afmelde indenfor fristen, hvis du alligevel ikke kan spille).
Sidste tilmeldingsfrist fredag kl. 12 før spil mandag.
Vi appellerer til, at du hen over året spiller med så mange forskellige piger som muligt, og der vil være en præmie til den mandagspige, der har spillet med flest forskellige – du skal selv holde mandtal.
Senest dagen før spil får I tilsendt en startliste og en online scorings kode, som er gældende specifikt for hvert  hold.
OBS!! Netop det hold/de spillere, der står på startlisten, bon´er ud på telefonen på Online Scoringslisten.
En spiller kan føre scores ind direkte under turen for alle tre, eller I kan alle skrive et fysisk scorekort og føre online efter endt spil – se vejledningen i Menuen.
Altså: På runden (eller efter endt spil) indtastes scores online – og de ryger automatisk ind i Golfbox på Leaderboard og til HCP-regulering.
Hvis du på dagen pludselig bliver forhindret i at møde op eller er forsinket, ring/sms da besked til én af dine medspillere eller til starteren – OG til Mette Haase 23378493 eller Lis Lundby 61424800 (ring eller sms), som sætter matchen op på alm. spilledage og kan slette spillere på dagen.
Tjek gerne startlisten mandag formiddag – der kan som sagt være små ændringer/sammenlægninger/flytninger, siden du tilmeldte dig, da ubrugte tider kræves frigivet af AaGK!
Se mere vedr. startlistedannelse HER

Tider på den endelige spilleplan skal overholdes
–Husk mød op senest 10 min. før din tee-off.
Der vil være starterskift omkring kl 13:00
Så kære Starter: sørg for at booke din tid, så den passer med din startertjans.

Kaptajnen lukker for indtastning efter endt spil og scores ryger til regulering i golfbox samt på leaderboard for A- eller B-spillere og 9-huls spillere.

Vinderne vil derefter blive sat på hjemmesiden. Der vil være en præmie pr. otte påbegyndte spillere i hver række.
(A-spillere: HCP til og med 31.0), (B-spillere: HCP fra 31.1) ( 9-hulsspillere får tildelt en pedro for de sidste huller og deltager i den  præmierække, som passer med deres handicap)

Hvis en spiller ikke ønsker at deltage i en tællende runde af en eller anden årsag f.eks. dårligt vejr, træthed, ophedet møde på arbejde eller andet, skal vedkommende inden runden påbegyndes sætte kryds over sit scorekort og dermed markere, at vedkommende ikke deltager i turneringen, men i en social runde med andre Mandagspiger. Vedkommende skal også sms´e det til Mette Haase 23378493 eller Lis Lundby (61424800), som så kan slette vedkommende, som lovligt har trukket sig, inden score-reguleringen i Golfbox.

Mandagspigerne opfordres også til, at man hver mandag efter endt spil og under uformelle former hygger sig i restauranten sammen med sine medspillere.

– På spisedagene
er tilmelding også via “Klubturneringer” og den mandagspigeturnering, der er sat op til den aktuelle dato, men her kan I ikke vælge tid eller række (piger på arbejdsmarkedet kan dog bede Mette om sen udgang)……..kaptajnerne udarbejder disse dage startlister for hold med holdspil. (Tilmeldingen på spisedagene kræver, at du svarer på, om du ønsker at spise med efter spil).
Sidste tilmeldingsfrist onsdag kl. 12 før spil mandag.
Efter sidste tilmeldingsfrist genereres startliste med hold, som vil være at finde på Golfbox, men Golfbox sender også en startliste til din private mailadresse.
Hvis man senere får behov for afmelding af mad, skal man senest onsdag i ugen før ringe eller sms´e til Alice, tlf. 20678628, som er den kaptajn, der har kontakten til køkkenet.
OBS!! Kommer du trods tilmelding ikke til spisning, hæfter du selv for middagsprisen i restauranten. Hvis du bliver forhindret i løbet af weekenden, så kontakt selv restauranten for evt. framelding.
Fællesspisningen foregår i restauranten, og vi deler månedens præmier ud. Disse mandage spiller vi gerne holdspil og vi finder på et socialt spil, som ikke er tællende.
Der er derfor ikke altid individuelle præmier, men kun præmier til holdene. Der er præmier til 1., 2. og 5. pladsen.
Hvis du på spise-dagen pludselig bliver forhindret i at møde op eller er forsinket, ring/sms da besked til én af dine medspillere eller til starteren.

På alle spilledage:
Der vil være to startere – Se “Spilleplaner 2024” her på hjemmesiden:
Vi skiftes til at være starter, og alle får en tjans. Det er 1. starters job at have en højaktuel startliste med ….eller hente en på kontoret på selve spilledagen (Kontoret vil gerne sørge for et print)
Det er starters opgave at sørge for at spilletidspunkterne overholdes med de spillere, der står på aktuel startliste.

Hvis man bytter startertjans med en anden mandagspige, skal Mette Haase ha´ besked, så hjemmesiden kan tilrettes.