Som beskrevet i udsendt nyhedsmail og under nyheder på hjemmesiden går vi nu i gang med at efterså vores greens.

Puttinggreen er den første green, der bearbejdes. Det betyder rent praktisk, at den lukkes, og at den efterfølgende skal have ro i ca. 14 dage for at eftersåningen gives de bedst mulige betingelser for et godt resultat. Indtil puttinggreen åbnes igen, kan man putte på indspilsområdet, hvor der er sat ekstra kopper i green.

I morgen, onsdag, er turen kommet til gul sløjfe, og hvis alt går efter planen, bearbejdes rød sløjfe på torsdag. Den sløjfe, der arbejdes på, er samtidig dagens 9-hulssløjfe.

De huller, der arbejdes på, lukkes mens der arbejdes. Arbejdes der på green, spiller man til provisorisk green. Umiddelbart efter arbejdet er fuldført, bliver greenen åbnet igen.

Når eftersåningen er udført, iværksætter vi et vandingsprogram for at holde frøene fugtige. Hver green vandes i ca. 5 minutter hver anden time. Vandingen sættes i gang uden varsel.