Eftersåning af greens er planlagt til uge 17.

Vi eftersår jævnligt med nye græssorter, som har mindre gødningsbehov, mindre vandingsbehov og bedre sygdomsresistens. Når vi eftersår på greens er det krybende hvene vi blander i greenen, som i forvejen består af rødsvingel og et-årig rapgræs.

På greens eftersår vi 1 gang i foråret og på gul sløjfe og puttinggreen vil der desuden blive eftersået i august.

Rent praktisk foregår det ved at der vertikalskæres, prikkes med pigrulle, eftersås og topdresses. Topdressingen fordeles med slæbenet.

Arbejdet udføres på 9-hulssløjfen, og her vil den/de greens, der arbejdes på være lukket og man skal spille til provisorisk green. Så snart greenen er færdigbearbejdet vil den blive åbnet igen, og den eneste lille gene vil være, at der ligger lidt sand tilbage på greenen.

Det er vigtigt at de små frø ikke tørrer ud, og derfor iværksættes et vandingsprogram, hvor hver green vandes i 5 minutter hver anden time. Vandingen igangsættes uden varsel.

Det skal være tørvejr når arbejdet udføres. Derfor kan vejrliget gøre, at arbejdet må udsættes til den følgende uge.