På bestyrelsesmødet den 7. november vedtog bestyrelsen efter baneudvalgets indstilling at der indføres vognforbud, når banen bliver for blød til at kunne tåle trafikken.

Reglerne vil være således:

Trolleys

Når der indføres vognforbud, kan der af helbredsmæssige årsager søges om dispensation fra vognforbuddet. I tvivlsspørgsmål kan man blive bedt om at fremvise lægeerklæring. Dispensationsansøgning fremsendes til sekretariatet på mail@aalborggolfklub.dk.
Der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret vurdering. Såfremt man tildeles dispensation, skal man i sekretariatet afhente et mærke, der skal sidde synligt på vognen.

Enkelte steder på gul/rød sløjfe vil der blive opsat snore til trafikregulering. Observeres det, at man ikke overholder den afmærkede rute, bliver vogntilladelsen inddraget.
Vi ved af erfaring, at det på et tidspunkt vil blive for vådt til at køre på gul/rød sløjfe, hvorfor tilladelsen herefter indskrænkes til at gælde blå sløjfe. Alle medlemmer med dispensation vil få besked herom via mail.

Carts

Buggies må allerede fra nu kun køre på blå sløjfe og når vognforbuddet træder i kraft kun mod tildelt dispensation af helbredsmæssige årsager. Dispensationsansøgning fremsendes til sekretariatet på mail@aalborggolfklub.dk.

Når vognforbuddet træder i kraft, laves der en rute i roughen, der opmærkes med pæle. Bliver man observeret kørende udenfor denne rute, bliver køretilladelsen inddraget. Det indskærpes at man kører sammen, hvor det er muligt, således at køresporene minimeres.

Monobuggies

Allerede nu indføres forbud mod monobuggies. De medlemmer, der har en monobuggy tilbydes en alternativ løsning med klubbens buggies mod indsendelse af dispensationsansøgning til mail@aalborggolfklub.dk.

Vinterbanen

Baneudvalget har udtænkt en vinterbane med 18 huller ved at kombinere sløjferne. Vil du allerede nu se mere om dette, kan du læse mere her: