Penklubben

Referat fra generalforsamlingen d. 24.11.2022

Svend Erik Jensen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at forsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

Formanden Hans Erik Heuer fremlagde I sin beretning årets begivenheder og bød to nye nedlemmer. Grete Iversen og Karin Waaben velkommen.

Hans Erik Heuer, Helena Heuer og Flemming Dyrman var på valg. De var alle villige til genvalg og blev derefter med applaus genvalgt.

Kasseren Svend Erik Jensen fremlagde derefter sit regnskab, der i modsætning til tidligere år viste et bekedent overskud på kr. 181. Årsagen, som han forklarede det, var, at klubben ikke havde noget ønske om at kunne fremvise et stort overskud, og at han derfor havde ønsket at nedbringe dette overskud ved at klubben betalte de deltagende medlemmers greenfee ved de to udematcher i Aars og Blokhus.
Han nævnte også, at klubben I 2023 ikke vil være i stand til at betale de deltagende medlemmers greenfee ved udematcherne, men at klubben stadig den sidste spilledag i måneden ville betale for en genstand, der svarer til prisen for en lille fadøl.

Klubben valgte derefter en ny revisor, da Hanne Lindvall ønskede at fratræde posten. I stedet valgtes Sandy Andersen

Indkomne forslag:
Her blev det vedtaget at forhøje kontingentet til kr 350 blandt andet med henvisning til de stigende priser.

Der blev også vedtaget, at der skulle være forskellige starttidspunkter.
Fra april til og med august starter vi kl. 09.00.
Fra september til og med november starter vi kl. 10.00.