I forlængelse af det indførte vognforbud kan vi nu meddele, at jorden er så optøet, at de spillere, der har dispensation fra vognforbuddet, igen må benytte sig heraf.