Nyt om kontingenopkrævning i fremtiden

Vedr. opkrævning af kontingenter

Bestyrelsen i Aalborg Golf Klub har på seneste bestyrelsesmøde den 25. februar behandlet et forslag om at genindføre kontingentopkrævning via Betalingsservice. Der er stillet forslag fra flere medlemmer om at dette skulle behandles på kommende generalforsamling. Der har desuden været mange kommentarer fra bl.a. medlemsmøde og mails fra medlemmer, som alle har udtrykt et stort ønske om at kontingentet for Aalborg Golf Klub igen opkræves via Betalingsservice. Bestyrelsen har derfor undersøgt forskellige muligheder for opkrævning af kontingent, om det skulle fortsætte via udsendelse af faktura på 2 gange årligt som nu, eller om vi skulle vende tilbage til opkrævning via Betalingsservice.

Genindførsel af betalingsservice og mulighed for kortbetaling

For klubben er det vigtigt, at kontingent betales rettidigt, og der skal bruges minimale ressourcer på efterfølgende rykkerprocedurer. Vi har derfor også set på muligheden for at tilføje flere betalingsmuligheder for kontingentet til Aalborg Golf Klub.

For mange medlemmer er det mere bekvemt, at I får opkrævningen via Betalingsservice og dermed sikrer, at I får betalt jeres kontingent rettidigt. Vi har derfor besluttet at genindføre opkrævning via Betalingsservice som betalingsmulighed. Vi indfører samtidig mulighed for at betaling af kontingent kan ske via kortbetaling, hvor I hurtigt kan betale fakturaen ved blot at indtaste kortoplysningerne og trykke på betal. Dertil har I mulighed for at tilmelde automatisk betalingsaftale, så efterfølgende fakturaer altid trækkes automatisk på jeres betalingskort.

I har naturligvis også mulighed for fortsat at betale jeres kontingent via FI kort eller på kontoret som hidtil. Ovenstående træder i kraft i forbindelse med næste opkrævning af kontingent den 1. juli 2019.

Bestyrelsen, den 6. marts 2019.

Del det!