I den kommende uge eftersår vi greens, hvilket betyder skiftende sløjfeplan igennem ugen. Samtidig betyder det vanding af greens i ca. 5 minutter hver time. Vandingen går i gang uden varsel.

På enkelte greens er der tegn på en lille smule svamp, og der er sprøjtet første gang med biologisk bekæmpelsesmiddel. Senere skal der sprøjtes igen. Dette er normalt på meget kortklippede arealer. Derudover er vores greens i topform.

For at undgå at svampeangrebene tager overhånd vil der på enkelte huller skulle ryddes op i buskads og krat omkring greens. Dette arbejde vil foregå henover vinteren.

Ligesom greens, er der enkelte teesteder, der gisper efter lys og luft. Det drejer sig fx om gul tee på gul 5. Vi forsøger nu at efterså med en græstype, der trives i skygge.

På grund af det fugtige vejr ligger der meget afklip på banen, specielt i semirough. Løsningen vil være at suge det op, men det har vi pt. ikke ressourcer til.

Der kommer stadig mange roser fra såvel medlemmer som greenfeespillere over banen.