Høj aktivitet og væsentlig information.

Vinteren har igen ramt vores anlæg, og banen er i øjeblikket dækket af et lag sne. Det har indtil videre sat en bremse for arbejdet på Linde&Partners Blå sløjfe, men mere om det senere i nyhedsbrevet. Lad os tage de væsentlige informationer først.

Notits om Generalforsamling, Årsregnskab og Forslag til behandling.

Tirsdag 26. marts har vi Generalforsamling i AaGK, som i år afholdes på Skansen i Nørre Sundby. I overensstemmelse med vore vedtægter skal denne indkaldes senest 14 dage før afholdelse, og vi I vil derfor alle modtage seperat nyhedsmail omhandlende denne senest 12. marts. Indkaldelsen vil endvidere publiceres her på hjemmesiden samt med opslag i klubhuset.
Årsregnskabet vil ligeledes publiceres på hjemmesiden senest 7. marts, og vil efterfølgende kunne afhentes som trykt eksemplar i Sekretariatet eller fremsendes på mail såfremt dette måtte ønskes.

I vore vedtægter fremgår endvidere:

  • Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts og skal medtages på den af bestyrelsen udsendte dagsorden og skal gengives i sin helhed.

Forslag kan fremsendes direkte til bestyrelsen eller til sekretariatet ved at anvende vor mail adresse: mail@aalborggolfklub.dk

Status på vinterbanen og vore projekter

Som nævnt indledningsvist har vejret indflydelse på vores muligheder for at arbejde med vandingsanlægget på Linde&Partners Blå Sløjfe. Der var høj aktivitet frem til torsdag, men sne og frost har sat en midlertidig bremse på arbejdet. Alt afhængig af vejr situationen forventer vi at kunne opstarte arbejdet igen i næste uge. Der er dog stor fremgang, og vi har nu næsten fire huller færdigstillet. Se video her til højre, hvor Jesper fortæller mere om status derude.

Rating af vinterbanen

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om rating af vinterbanen og de midlertidige tiltag vi havde taget for at få et retvisende antal tildelte slag. Vi har nu fået svar tilbage fra DGU, og alle tre 18 hullers vintersløjfer har nu været igennem den store regne- og evalueringsmaskine hos DGU. Vi har efterfølgende opdateret Course Rating og Slope på alle tre sløjfer, hvorfor de tildelte slag nu gerne skulle passe til banens par og længde – uanset spillerens hcp.
Både Course Rating og Slope har indflydelse på de antal tildelte slag når spillere af forskellige hcp grupper spiller banen. Det er derfor væsentligt at disse to regnes ud rigtigt, og det er nu gjort og implementeret.

For god ordens skyld betyder det ikke  at der kan reguleres handicap når vi spiller vinterbane 🙂

Arbejdsdag 10. marts

Husk at melde jer til årets arbejdsdag, som bliver en sjov og god dag med både spisning, arbejde og spil på banen – meld jer til i Golfbox via linket herunder:

  • 10. marts
    Arbejdsdag med fokus på opgaver ved banen (Jesper fordeler opgaverne)
    Vi mødes til morgenmad, arbejder ca 4 timer og runder af med en let frokost. De der har lyst spiller efterfølgende 9 hullers scramble.
    Tilmeld dig på Golfbox her…

Har du også interesse og lyst til at deltage i vore frivillige arbejdsdage og events, så meld dig til i Sekretariatet eller direkte i vores Facebook Gruppe: AaGK Frivillig.

 

Vi ses i klubben

Mvh
Teamet i AaGK