I forbindelse med ibrugtagning af vinterbanen, har vi indført en midlertidig lokal regel:

De af blå snore afgrænsede arealer er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter regel 25-1.