De seneste dages tørre vejr har hjulpet på banens tilstand, og det er nu tilladt at benytte buggy og andre persontransporterende køretøjer på alle sløjfer.
Der skal dog tages hensyn – kør uden om våde områder og kør kun på stier og i fairway (semirough må naturligvis krydses fra teested til fairway osv.).