Husk at komme til generalforsamlingen

Torsdag den 16. marts afholder vi årets ordinære generaforsamling. Allerede nu kan vi se, at der bliver kampvalg om bestyrelsesposterne. Kom og gør din stemme gældende.

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19:30 i klubhuset

Dagsorden:

1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden Læs under forum
3   Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse – Læs under forum
4 a Fremlæggelse af budget for det komme år se årsrapporten under forum
4 b Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2017
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for aktive voksne på kr. 6.300
Iflg. vedtægternes §6 udgør kontingentet herefter for:
Juniorer, 15,25,35% af seniorkontingent
Ungseniorer, 60% kr. 3.780
Pensionister, 96% kr. 6.050
5   Behandling af indkomne forslag
5 a Forslag vedr. vinterbane,Bilag 1 – læs under forum
5 b Forslag vedr. vinterbane, Bilag 2 – læs under forum
5 c Forslag vedr. låneoptagelse, Bilag 3 – læs under forum
5 d Forslag vedr. klippehøjder, Bilag 4 – læs under forum
6   Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur afgår: Bestyrelsen foreslår:
Carsten Mortensen Villig til genvalg Genvalg af Carsten Mortensen
Finn St. Christensen Ønsker ikke genvalg Nyvalg af Johnny V Jensen
Lars Lund Mortensen Ønsker ikke genvalg Nyvalg af Henrik Englund-Sørensen
Tonny Bak Ønsker ikke genvalg Nyvalg af Lise Lotte Lund
Jørgen Løvstad, Jørgen W Nielsen, Mogens Malbek, Niels Sørensen og Svend Aage Jensby foreslår nyvalg af Erik Petersen.
7   Valg af medlemmer til Ordens- og Amatørudvalget
Efter tur afgår: Bestyrelsen foreslår:
Martin Birk Villig til genvalg Genvalg af Martin Birk
Uden for tur afgår:
Erik Møller Nielsen Ønsker ikke genvalg Nyvalg af Jens Møller Søgaard
8   Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
9   Evt.

 

Del det!