Først skal der lyde en kæmpestor tak til de 19 medlemmer, som har rengjort gul og blå sløjfe for grene, blade, kogler mm., således at banen kan være indbydende til åbningsmatchen. Dette har været en stor hjælp for vores nystartede chefgreenkeeper, Jesper Brandt, og hans (pt.) lille stab.

Dernæst nærmer en ny sæson sig, og det betyder, at vores ”sædvanlige” frivillighedsarbejde for alvor skal i gang. Selvfølgelig sørger de ansatte for det store træk med at passe selve banen med mere, men skal vi have ”detaljerne” op i det niveau, som rigtig mange synes godt om, er klubben afhængig af de frivilliges hjælp.

Disse ”detaljer” omfatter blandt andet: Pasning af stier og ankomstområder, rengøring omkring hækkene, renholdelse og beskæring af rhododendronbedene, beskæring omkring nyere træer og buske, rengøring og maling af starterhus og lignende, sørge for turfposer på stativerne samt rengøring af de lodrette flader omkring terrassen.

Til at løfte opgaverne omkring de praktiske opgaver mangler vi stadig en hel del personer. I øjeblikket er der ca. 40, men vi har kraftigt brug for at være helt op til det dobbelte for at kunne løse opgaverne tilfredsstillende.

Der er noget forskellige arbejdsrytmer inden for de enkelte områder. Turfposerne kræver ca. godt en halv time ugentligt, mens flere af de andre opgaver løses gennem 3 – 4 timers indsats en gang om måneden under ledelse af en tovholder eller koordinator. Arbejderne udføres sædvanligvis på hverdage på passende tidspunkter, og alle med interesse herfor kan deltage uden at skulle ”arbejde over evne”.

Arbejdet er naturligvis ulønnet, men vi kan love dig forplejning i forbindelse med hver arbejdsgang af 3-4 timer, og klubben inviterer også til en herlig Frivillighedsdag med 27 hullers golfspil, fortrinlig forplejning og socialt samvær lørdag den 15. september. I det hele taget er det frivillige arbejde med til at styrke fællesskabet i klubben.

Kunne du have lyst og tid til at blive en del af klubbens frivillighedsarbejde, bedes du rette henvendelse til undertegnede på mail eller sms snarest – gerne med angivelse af foretrukne arbejdsområder.

Thorkild B. Jørgensen

Koordinator for frivillighedsarbejdet

Mail: thorkild.b.joergensen@gmail.com

Telefon: 22174644