Kære medlemmer

Hvert år afholdes klubbens ordinære generalforsamling. I henhold til klubbens vedtægter skal generalforsamlingen finde sted hvert år inden udgangen af marts. I år afholdes generalforsamling i klubhuset mandag den 25. marts 2019.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling vil vi minde om, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal, i følge klubbens vedtægter, være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2019. Eventuelle forslag skal sendes til formand@aalborggk.dk