Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19:30 i klubhuset

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer- Læs her
  3. Evt.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Nymark
Formand