53 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til tirsdagens ekstraordinære generalforsamling, som blev afviklet uden den store dramatik.
De fleste af Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, og der var en god og sund debat omkring emner som sammensætning af udvalg mv.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling følger snarest.

Klubben siger tak til de fremmødte for deltagelsen.