Vi mangler virkelig frivillige til at løse opgaven med at fylde frøblanding i turfposerne og få poserne hængt op på de flotte stativer på de tre teesteder.
Opgaven er ganske overskuelig, men kræver en del frivillige, idet turfposerne er blevet en sådan succes, at der skal fyldes op dagligt på hverdage – weekender og helligdage klares af andre.
Tanken er, at man står for en fast ugedag, som selvfølgelig kan rokeres/byttes ved ferie og forfald. Forventet varighed – afhængig af om man er en eller to – er ½ til 1 time pr. gang.
Har du/I mod på denne opgave, bedes henvendelse rettet til frivilligansvarlig Thorkild Jørgensen på mail: thorkild.b.joergensen@gmail.com
Læs i øvrigt om Frivillighedsarbejdet i AaGK på hjemmesiden. Hvis du/I er interesseret i andre frivilligopgaver kan du også give besked herom.