De frivilliges arbejde i Aalborg Golf Klub i 2016

Her sidst på efteråret og kort før det bliver vinter, er aktiviteterne i vores fælles klub helt naturligt droslet ganske meget ned. Det giver mulighed for at kigge tilbage på indsatsen i årets løb.

Som koordinator for det frivillige arbejde vedrørende baneomgivelser og bygninger i Aalborg Golf Klub vil jeg gerne fremkomme med en stor tak til de ca. 60 personer, som i årets løb har passet, renholdt og plejet terrasseområdet, hækkene, rhododendronbedene, alle stierne, ankomstområderne til alle 27 huller, pudset og malet “bag-huset”, samt udført ekstra rengøring i klubhus, starterhus mm.

Alt sammen har det været arbejder, som det ikke har været mulige at overkomme at udføre for det faste personale. Og når man året igennem har kunnet iagttage, hvilken fin stand alle de nævnte områder har været i, er det på sin plads her at rose de frivillige for en flot indsats i 2016. Et resultat som også påskønnes og anerkendes af både klubbens egne medlemmer, gæster samt ikke mindst i forbindelse med klubbens afvikling af Challenge Tour 2016.

Med henblik på frivillighedsarbejdet 2017 kan jeg allerede nu tilkendegive, at vi i det tidlige forår vil annoncere efter flere personer, som vil være med til at løfte disse vigtige opgaver for Aalborg Golf Klub. Jeg håber på, at mange vil melde sig – både til afløsning af de folk, som stopper, men også til varetagelse af nye opgaver.

Thorkild Binett Jørgensen
Koordinator for det nævnte frivillighedsarbejde i 2016.

Del det!