Baneservice og -kontrol

Bestyrelsen har drøftet nogle henvendelser og den generelle situation omkring flow på banen.
På travle dage og tidspunkter, hvor alle tider er booket, sker det ofte, at en runde afvikles i en uensartet rytme og derfor trækker tidsmæssigt ud.

Dette kan skyldes, at nogle spillere nødigt tillader en bagfra kommende bold at gå igennem, når der er problemer med at følge med bolden foran, men også at de bookede starttider fremskyndes i forhold til tidsbestillingen. Derved kan der opstå mulighed for, at en bold, der ikke fremgår af tidsbestillingen, kan gå ind. Dette fører til kødannelse senere på runden.

Bestyrelsen og baneudvalget ønsker at rette op på disse problemer. Det er derfor nødvendigt med en service, der i disse situationer viser spillerne til rette. Alle spillere skal rette sig efter baneservicens anvisninger, hvis autoritet ikke kan betvivles.

Nogle episoder på det seneste har desuden gjort det nødvendigt at udarbejde vejledende retningslinjer for manglende betaling af green fee. Klubbens medlemmer gøres derfor bekendt med retningslinjerne. Bestyrelsen betragter manglende betaling af green fee som tyveri og vil behandle det derefter. Hvis Aalborg Golf Klub får henvendelser fra andre klubber vedr. egne medlemmer, videregiver administrationen henvendelsen til Ordens- og Amatørudvalget.

Som konsekvens af dette indføres der en funktion, der på ikke forudbestemte tidspunkter vil varetage anvisninger til spillere, der unødigt sænker tempoet og flowet i spillet. Denne funktion kan være aktiv på alle tidspunkter af dagen, så længe det er muligt at spille banen, og kan desuden optræde som starter på visse tidspunkter af dagen.

Samme funktion vil have mulighed for at bede om fremvisning af betalt green fee og bede spillerne:

 • placere bags rigtigt ved greens (hvor greens forlades)
 • hurtigst muligt forlade green efter endt hul
 • overholde korrekt baneforløb
 • vinke igennem, når det er frit foran
 • rette nedslagsmærker op – hver gang
 • genplacere turfs
 • foretage rivning og genplacering af riverne i bunkers (skafterne nede i sandet).
 • undlade at spille under turneringer, hvis det er uberettiget
 • overholde regler for bl.a. tidsbestilling og bekræftelse – uanset om hcp. er 0 eller 54
 • medbringe en pitch fork med, og have den klar til brug
 • undlade at spille med range bolde på banen

Aalborg Golf Klub ønsker som udgangspunkt ikke at ”straffe” nogen, men blot opfordre til og tilse, at regler og henvisninger efterfølges. Skulle det – mod forventning – ske, at en sådan opfordring ikke efterkommes, tager klubben stilling til at følge situationen op. Derfor beder vi alle om at have tingene i orden, når man går på banen, for så giver det ingen problemer.

Hvis det skønnes, at en eller flere spillere bevidst forsøger at spille gratis, bortvises spilleren/spillerne omgående. Bortvisningen træder i kraft omgående. Der rapporteres efterfølgende til golfmanageren, som informerer ordens- og amatørudvalget om episoden, herunder navne og medlemsnumre på de implicerede personer og eventuelle vidner.Resten af processen varetages af udvalg og manager.

Del det!