Banearbejde i uge 42

I uge 42 arbejdes der med følgende områder:
Prikning og topdressing af greens
Alle greens prikkes og topdresses. Der prikkes først og påføres herefter et tyndt lag topdressing, som slæbes over med måtter umiddelbart bagefter.

Vertidræning af fairways + teesteder (hvis vejret og tiden tillader det)
Der vertidrænes på 9-hulsbanen.

DER KAN FOREKOMME SKIFTENDE SLØJFER I UGENS LØB. HOLD ØJE MED TAVLEN I FORHALLEN, SOM MARKERER DEN GÆLDENDE SLØJFE.

Læs herunder mere om de enkelte arbejdsgange.

Propning/prikning:
Dette sker for at homogenisere vækstlaget. Efter mange års behandlinger sker det, at det øverste jord ligger i lag, som består af forskelligt materiale. Dette gør det vanskeligt for rødderne at vokse frit nedad.
På greens gøres det efter behov og kun hvis greens bliver for hårde. På forgreens proppes der om efteråret, hvorefter propperne støvsuges væk fra overfladen.

Topdressing:
For at jævne overfladen, gøde jorden, fremme spiring ved eftersåning og generelt forbedre gennemtræning af vand og gødning skal der topdresses. På fairways vil et langsigtet program mindske problemerne med tung jord og mudret overflade og forlænge sæsonen med spilbart græs i begge ender af sæsonen. Derudover reducerer topdressing forekomster af ormeskud og mindsker risikoen for svampeangreb fordi det er med til at holde overfladen tør.
På greens topdresses der kraftigt i forbindelse med eftersåning. Herefter efter behov og antal af nedslagmærker i tynde lag, som slæbes ned med det samme.

Vertidræning:
Der vertidrænes for at løsne jorden, forbedre luftskiftet til rodnettet (og dermed skabe dybere rodnet), samt for at dræne vandet hurtigere væk fra overfladen. For at få det fulde udbytte af det gødning, der anvendes, er det vigtigt at jorden er løsnet.
Der værtidrænes forår og efterår på greens og i efteråret (oktober) på fairways og teesteder.
Arbejdet udføres ved hjælp af jernspyd i længderne 20-30 cm, som presses ned i jorden og vrikkes en smule.

 

 

 

 

Del det!