Kære medlemmer og gæster

Åbne Aalborg Dage har i mange år været en fast tradition i klubben, men efter moden overvejelse har Bestyrelsen i 2019 besluttet at aflyse turneringen.

Vi mener, at der er behov for at nytænke formatet for turneringen, da vi de seneste år har kunnet konstatere en tilbagegang i antallet af deltagere. Samtidig trækkes der betydelige ressourcer på organisationen, som ikke står mål med det udbytte, der er af turneringen. Der er blevet arbejdet med forskellige scenarier for at vende udviklingen, herunder at flytte turneringen til et senere tidspunkt i år, men vi kan konstatere, at vi er blevet for sent færdige med det nye format i forhold til at kunne markedsføre og afvikle turneringen og derfor er beslutningen truffet om at aflyse i 2019.

Vi regner med at afvikle Åbne Aalborg Dage i gen i 2020. Tilmelding og andre praktiske informationer vil i god tid blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi håber at se jer igen.