Fra mandag den 5. december 2022 overgår vi til vinterregler
Der vil stadig være masser af muligheder for at spille golf, vinterbanen vil være mest muligt åben, men også driving range vil være tilgængelig det meste af vinteren. Vær dog særligt opmærksom på følgende i vinterperioden:

Vinterregler generelt

 • Tåge, sne, frost o.l.: Kan din golfrunde ikke startes til den reserverede tid fx pga. midlertidig lukning af banen, slettes tider i Golfbox og ny tid skal bookes.
 • Vi overgår fra mandag d. 5. december til spil på vintergreens og resten af vinterperioden. Sommergreens holdes lukket fra denne dato grundet risiko for sneskimmel, svampesygdomme mv.
 • Kun 18 huller holdes åben som en aktuel vinterbane. Sløjfeplan/banekombination opdateres og ændres stadig hen over vinteren.
 • Der SKAL spilles fra måtter på teesteder og fairways. På par 3 huller vil der være placeret udslagsmåtte som skal benyttes til spil. Plastikmåtter kan købes i sekretariatet for 100 kr. pr. stk.
 • Fra mandag d. 5. december vil de regulære teesteder være lukket, og der skal derfor spilles fra de bagerste 2 meter af de forreste teesteder. Bemærk handicapregulering vil ikke længere være muligt fra denne dato.
 • Banen lukkes ved rim & frost. Denne beslutning tages af Chefgreenkeeper, Golf Manager & Chef pro.
 • Trolley: Alle medlemmer henvises til brugen af bærebag. Det er tilladt at bruge trolley, men man skal ubetinget altid færdes i det markerede kørespor i semirough, hvorfra man går ind på fairway uden sin bag.
 • Buggy: Fra den 5. december er det kun medlemmer med sæsonkort og egne buggies der kan gøre brug af buggy på banen, hvis man har helbredsmæssige udfordringer.
  Det kræver dog stadig at der gives tilladelse fra sekretariat. De private buggies tages ud af brug, og de få medlemmer med egen buggy / monobuggy tilbydes at bruge klubbens uden beregning.
 • Der er etableret et kørespor til buggies og trolleys. Køresporet bliver afmærket med skilte og orange-pæle, så det er nemt at følge ruten på banen. Der må IKKE afviges fra dette.

Vinterhensyn generelt

 • Vintergreens: Husk også altid at oprette nedslagsmærker her, så vintergreens ikke bliver alt for ujævne ved frost.
 • Vis ekstra hensyn: Natur og græs er særligt sart om vinteren, og skader her kan række til langt ind i foråret. Vær ekstra opmærksom på din færdsel, respektér skiltning og anvisninger og pas særligt godt på vores greenområder.
 • Banelukning: I perioder vil banen være lukket helt eller delvist pga. vand, sne eller frostvejr. Tjek derfor altid sekretariatets servicemeddelelser, eller henvend dig i klubhuset indenfor åbningstiden. Hjemmesiden vil altid være opdateret.
 • Starttider skal stadig bestilles og bekræftes i Golfbox på 18-hullers vinterbane. Det er vigtigt i forhold til sikkerheden på banen, og at vi har kontrol over hvem der er hvor på banen.
 • Bemærk der ikke er handicap regulering når der spilles til vintergreens.
 • Aktuel banestatus og information vil være at finde på forsiden af klubbens hjemmeside.

Køb dit juletræ og støt klubbens juniorafdeling

Vi nærmere os snart jul og igen i år har vi lavet et samarbejde med “Mit Juletræ”
Køb dit juletræ og støt juniorafdeling i Aalborg Golf Klub, hvilket vi sætter stor pris på.
Du kan let og enkelt bestille dit juletræ på: TLF 25625050, eller på: //Facebook.com/Mit-Juletræ og så får du dit træ leveret gratis til døren.
Det er vigtigt du oplyser dit medlemsnummer ved bestilling.
Mit Juletræ leverer friske Nordmannsgran direkte til din dør. Træerne bliver først fældet kort tid før levering, hvilket betyder du får et helt frisk træ med optimal holdbarhed.