Vi spiller på vinterbane søndag den 25. november

I løbet af lørdagen vil I opleve, at der flyttes starttider fra 18-hulsbanen til 9-hulsbanen. Dette sker, fordi vi nu nærmer os et tidspunkt, hvor temperaturen falder og der er udsigt til frost på banen. Vi går på vinterbane fra søndag den 25. november. Hvis man vil benytte 18 huller, skal man benytte flettetider til bag9.

Vi anbefaler derfor, at så mange af vores spillere som muligt benytter bærebag. Det er i baneudvalget blevet besluttet, at der skal laves et kørespor rundt på banen, hvor der kan færdes med buggy og trolley. Hvis der skal benyttes buggy, skal der indhentes en særlig tilladelse for at kunne køre med denne igennem vintersæsonen. Tilladelsen gives ved fremvisning af lægeerklæring til kontoret. Samtidig gør vi opmærksom på, at overtrædelse eller afvigelse fra køresporet giver øjeblikkelig inddragelse af tilladelse. I praksis fungerer det sådan, at vores greenkeepere laver et kørespor i den ene side af golfhullerne. Her skal man køre med sit køretøj, og herfra tage sit jern med ud og slå til bolden, for så at gå tilbage og fortsætte transport på køresporet. Det er både Trolley og Buggy, som skal benytte sporet.

Samtidigt er det blevet besluttet, at der spilles på 9 huller, når der er vinterbane. Altså spilles den samme sløjfe 2 gange, hvis man ønsker at spille 18 huller. Der indføres fletteregel, hver anden starttid er flettetid, og de spillere som allerede er på banen får fortrinsret. Alle 3 sløjfer vil være i spil, så længe vejret tillader dette. Sløjferne flyttes uge for uge.

Vinter Teestederne vil være placeret bagved eller imellem de normale teesteder på banen. Dette er besluttet for at skabe en god længde på hullerne. Der er lavet vintergreens på banen, som der skal spilles til igennem vinterhalvåret.

Det vil være oplyst på banestatus, klubhus og starterhus hvilken sløjfe, der er vinterbanen.