Det forholdsvise milde vejr har gjort at vi har mulighed for at gøre et forsøg med at spille til sommergreens.

Rent praktisk er der opsat 2 sæt flag. Er banen optøet må der spilles til sommergreens. Er der frost på banen, skal der spilles til vintergreens.

Forsøget er meget afhængigt af at alle retter nedslagsmærker op. Hvis vi oplever, at greens tager skade, vil forsøget blive afbrudt, og vi spiller igen til vintergreens.

Buggies må ikke komme tættere på greens end 20 meter.