Indberetning af scores via internettet

Note:

Under punkt 4 – valg af markør, er der siden udarbejdelsen af vejledningen kommet en ekstra mulighed. Hvis du f.eks. har en tid tirsdag den 1. august og har spillet sammen med 3 andre, vil du have mulighed for at foretage et “quickvalg” af markør. Der kommer rent praktisk en boks ovenover “Medlemsnavn”, som hedder “Medspiller”, og her vil du kunne vælge én af dem, som du har spillet med.
For at boksen kommer frem, kræver det, at du har valgt den bane, som du har spillet, og den rigtige dato.

Indberetning af scores via touchskærmen

Scores fra udlandet

Scores fra udlandet kan du ikke selv indberette. Du skal aflevere et scorekort med angivelse af følgende værdier hos klubbens sekretariat:

Spilledato
Navn og medlemsnummer
Banens Par
Banens Slope
Banens CR (Course Rating)
Antal scorede Stablefordpoint

Del det!