Udskydelse af generalforsamling og orientering om CORVID-19

Ordinær Generalforsamling 2020 i Aalborg Golf Klub – udskydes indtil videre

Med baggrund i de seneste markante stramninger i hele det danske samfund for at minimere spredningen af coronavirus opfordrede regeringen desuden til at undgå alle forsamlinger med over 100 deltagere i samme periode. Derfor står det nu helt klart, at vi ikke kan gennemføre Aalborg Golf Klubs årlige generalforsamling som planlagt.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingen udskydes indtil videre. Vi vil varsle en ny dato med det varsel, som er angivet i vedtægterne

For god ordens skyld sendes link til det udsendte materiale.

Revideret årsrapport for det forløbne år – Læs her 
Forslag til behandling på generalforsamling  Læs mere her
5 a.   Forslag om tidsrum for banelukning i forbindelse med Danmarksturneringen,
5 b    Forslag om 9-hullers sløjfe skal være boldrende,
5 c.   Forslag om Forslag ændring af vedtægternes §9, stk.3,
5 d.   Forslag om æresmedlem,

Orientering om tiltag i klubben som følge af CORVID-19

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede i går en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Fra Aalborg Golf Klub side bakker vi op om de krav og anbefalinger, der følger fra myndighederne og DGU i denne usædvanlige situation.
Bestyrelsen vil kort redegøre tiltag i klubben i forbindelse med de seneste stramninger i forhold til COVID-19. Disse er gældende fra i dag og frem til 30. marts.

DGU’s anbefalinger kan læses her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/coronavirus-generel-information-til-de-danske-golfklubber

Spil på banen:
I kan fortsat spille på banen dog bør eventuelle klubturneringer aflyses. DGU og DIF vurderer ikke, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en lukning.
Greenkeeperne fortsætter deres arbejde på banen indtil videre og der er i den forbindelse taget nødvendige forholdsregler i forhold til at minimere risikoen for smitte.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter: 
Klubhuset er åbent, men det anbefales at adgangen begrænses til det kun absolut nødvendige. Dette betyder, at restauranten er lukket, men automaterne er i drift og der kan således trækkes øl og vand i automaten og kaffe fra kaffemaskinen.  Kontoret holder som udgangspunkt begrænset åbent mellem 09.00 og 14.00 mandag til torsdag, men vi vil helst træffes per mail eller telefon.

Træning:
PGA og DGU anbefaler, at gruppetræning indstilles for nuværende og at individuel træning planlægges med henblik på at begrænse smittespredningen mest muligt. Kontakt proshoppen for yderlig information.

Økonomi: 
Selvom vi er kommet godt i gang i 2020, men uden indtægter fra salg og med aflyste company days, kan billedet jo hurtigt se anderledes ud. Vi tager derfor allerede nu nødvendige tiltag for at begrænse omkostninger og undlader at tage initiativer af væsentlig karakter, medmindre disse er uopsættelige.

Vi håber at I vil bakke op om disse tiltag og skulle situationen ændre sig, vil vi informere herom.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Nymark
Formand