En del af klubbens historie

Gennem årene har adskillige medlemmer med tilknytning til klubben indstiftet og skænket vandrepokaler, som der har været kæmpet om i klubturneringerne.

Hver pokal har sin egen historie og den ældste går mere end 50 år tilbage i tiden. Det vil være en stor skam, om denne del af Aalborg Golf Klubs historie går i glemmebogen.

Pokalernes oprindelse og statutter blev forsøgt fastslået omkring år 2000, men vi er ikke sikre på at det hele er kommet med. Vi skal derfor opfordre de af vore aldre medlemmer, der kan huske noget om pokalernes historie, at viderebringe denne viden til sekretariatet, så vi løbende kan opdatere disse sider med de rigtige historier.

Enkelte pokaler har i løbet af årene fået ændret sine statutter, så de er mere i overensstemmelse med den måde, vi afvikler klubturneringer på i dag.

Gorm Bremmer

Historien bag

Gorm Bremmer var Aalborg Golf Klubs Grand Old Man.
Han var formand for klubben fra 1923 til 1961, og i forbindelse med hans 25 års jubilæum som formand i 1948 fik han som tak for sit uegennyttige arbejde for klubben overrakt en pokal, som skulle bære hans navn. Pokalen kan ikke vindes til ejendom, men skal stå i klubhuset som et minde om hans store arbejde for klubben. Ved Gorm Bremmers afgang som formand, blev han udnævnt til æresmedlem.

Statutter

Stiftet af konsul Gorm Bremmer i 1948
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved slagspil netto over 36 huller af A- og B-række spillere.

Vindere

2016 Ikke spillet
2015 ikke spillet
2014 ikke spillet
2013 ikke spillet
2012 ikke spillet
2011 ikke spillet
2010 ikke spillet
2009 ikke spillet
2008 Carsten Mortensen
2007 ikke spillet
2006 ikke spillet
2005 ikke spillet
2004 Mikkel Rosenkjær
2003 Jakob Jensen
2002 Jakob Jensen
2001 Poul Isak
2000 Lisbeth Elholm
1999 Anders H Petersen
1998 Peter Tuure
1997 Mogens Madsen
1996 Morten Jørgensen
1995 Steen Andersen
1994 Allan Johansen
1993 Mikkel Lyngby Jensen
1992 Ib Bernat
1991 Jens Ferløv Christensen
1990 Jens Peter Reinert
1989 Jens Bornæs
1988 Johnny Kristensen
1987 Jan Elholm
1986 Peter Nikolajsen
1985 Jesper Petersen
1984 Mogens Pedersen
1983 Stig Nielsen
1982 Mogens Larsen
1981 Per Gøllnitz
1980 Johnny Kristensen
1979 Claus Gylling
1978 Søren Bender
1977 Lars Bender
1976 Knud Rasmussen
1975 Dennis Estrup
1974 Svend Mejlhede
1973 Ib Storm
1972 Søren Bender
1971 Lis Rasmussen
1970 Søren Bender
1969 Niels Brock
1968 Knud Rasmussen
1967 Henning Thomsen
1966 Per Bech
1965  *****
1964 A H Simonsen
1963 Knud Rasmussen
1962 Ole Gorm Bremmer
1961 Alfred Hvillum
1960 Elna Gram-Hansen
1959 Bjørg Dam
1958 Johannes Studstrup
1957 Jørgen Corfitsen
1956 Jørgen Corfitsen
1955 Jan Müller
1954 Jan Müller
1953 Svend Mejlhede
1952 Bjørn Ejerskov
1951 I W Hansen
1950 Elna Gram-Hansen
1949 Sigurd Müller
1948 Johannes Studstrup

PT Pokalen

Historien bag

Før 2. verdenskrig stiftede P.T. Nielsen bekendtskab med golfen på Fanø og han blev så forelsket i golfsporten, at han fortsatte med at spille i Københavns Golf Klub. Her blev han medlem af bestyrelsen i 1949 og kort tid efter blev han også valgt ind i DGU’s bestyrelse, hvor han i en årrække bestred kassererposten.

Han hjerte bankede særligt for ungdomsarbejdet, og han var dybt involveret i de juniorkurser DGU afholdt.

Nogle af Aalborg Golf Klubs daværende juniorer har nydt godt af P.T. Nielsens engagement; bl.a. har Bjørn Ejerskov og tidligere formand Peter Søndergaard deltaget i kurserne. Kurserne havde en uges varighed og i løbet af ugen inviterede P.T. Nielsen de unge mennesker med på Bakken og gav dem hver 5 kr. i lommepenge.

Til pokalen knytter der sig en morsom historie. Det drejer sig om en cigarkasse i sølv, der i mange år ikke kunne åbnes, idet der ikke eksisterede en nøgle. Når man rystede kassen, var der noget, der raslede. Der verserede derfor en historie om, at kassen indholdt obligationer. På et tidspunkt blev det for meget for Michael Buus, der åbnede kassen fra bagsiden. Ingen obligationer, ingenting uden kassens cigarkassetræ, som lå lidt løst. Der blev spillet om pokalen i mange år, men i midten af 80’erne stoppede det af en eller anden grund. Den var ikke forsynet med indgraveringer med vinderne. Turneringsudvalget besluttede derfor i 1988, at cigarkassen skulle fortsætte som pokal til klubmesteren i herrerækken og det anvendes den så til i dag. Der foreligger ingen fortegnelser over vindere af PT Pokalen.

Statutter

Stiftet af PT Nielsen, København i 1963
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved slagspil over 18 huller af spillere med max hcp 24.

Aalborg By

Historien bag

Pokalen er skænket af Aalborg Kommune. Den kaldes en jubilæumspokal, men der hersker tvivl om, hvilket jubilæum, der er tale om. Aalborg Kommune havde 625 års jubilæum i 1967 og Aalborg Golf Klub havde 60 år jubilæum i 1968. Det er derfor mest sandsynligt, at det drejer sig om klubbens jubilæum, og at der først blev spillet om pokalen i 1969.

Statutter

Stiftet af Aalborg Kommune i 1969
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved stableford over 18 huller af A- og B-række spillere.

Vindere

2016 Johannes Pedersen
2015 ikke spillet
2014 ikke spillet
2013 Poul Isak
2012 Allan Kaihøj Jensen
2011 Ib Bernat
2010 Ranti Christensen
2009 Povl Erik Skov
2008 Niels Dines Boysen
2007 Ole Svendsen
2006 Flemming Bech
2005 Aase Munk
2004 Mogens Hammershøj
2003 Lis Lundby
2002 Lisbeth Elholm
2001 Bjarne Andersen
2000 Kim Kjær
1999  *****
1998 Bjarne Jellesen
1997 Ole Steen Schmidt
1996 Niels Pein
1995 Mikkel Lyngby Jensen
1994 Steen Andersen
1993 Steen Andersen
1992 Bjarne Jellesen
1991 Thomas Løth
1990 Knud Rasmussen
1989 Jesper Alexandersen
1988 Grete Skovbjerg
1987 Peter Nikolajsen
1986 Jeremy Twitchett
1985 Thomas Schultz
1984 Joan Kristensen
1983 Morten Kruse
1982 Jørgen Bender
1981 Henrik Rasmussen
1980 Carsten Villum
1979 Karsten Kold
1978 Mogens Pedersen
1977 Niels Kaj Strøyberg
1976 Niels Bender
1975 Michael Buus
1974 J Wille-Jørgensen
1973 Niels Bender
1972 Niels Ole Seidler
1971 Søren Bender
1970 Peter Neber Pederen
1969 Niels Brock

Hulspil

Historien bag

Pokalen er indstiftet klubben i 1990. Der knytter sig ingen speciel historie til pokalen. I en årrække blev der ikke spillet om pokalen som følge af manglende interesse for hulspilsmatcher. I 2012 blev turneringen genoptaget.

Statutter

Stiftet i 1990.
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved hulspil, stableford af A-,  B- og C-række spillere.

Vindere

2016 Julie Daugård
2016 Allan Brøndum
2015 Majken Lykke Larsen
2015 Jesper Brøndum
2014 Mike Feiner
2013 Majken Lykke Larsen
2013 Frederik Koch Andersen
2012 Frederik Koch Andersen
2011 Ikke spillet
2010 Ikke spillet
2009 Ikke spillet
2007 Ikke spillet
2006 Ikke spillet
2005 Ikke spillet
2004 Ikke spillet
2003 Ikke spillet
2002 Ikke spillet
2001 Ikke spillet
2000 Torben Fabricius
1999  *****
1998 Inge Eriksen
1997 Anne Marie Sørensen
1996 Per Schultz
1995 Dennis Estrup
1994 Jesper Brøndum
1993 Steffen Jacobsen
1992 Niels Andersen
1991 Bjørn Ejerskov
1990 Henrik Wamberg

Inge Gjesing

Historien bag

Hvis Gorm Bremmer var klubbens Grand Old Man, så var Inge Gjesing vores Grand Old Lady. Inge Gjesing var stifter af onsdag-formiddagspigerne – den nuværende Inges Piger – som hun styrede forbilledligt og enerådigt lige til sin død i 2002. Inge var også mangeårig leder af Juniorklubben og for dette arbejde blev hun i 2000 hædret med DGUs sølvur. Klubben hædrede Inge med et æresmedlemsskab i 1995. Inge Gjesing indstiftede sin vandrepokal med ønsket om, at den skulle kunne vindes af alle – elitespiller såvel som begynder. Der bliver spillet om pokalen i Åbningsturneringen ved sæsonstart.

Statutter

Stiftet af Inge Gjesing i 1994.
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved stableford netto over 18 huller af A-, B- , C- og juniorrække spillere.

Vindere

2016 Mikkel Ibsen
2015 Jørgen Plomgaard
2014 Lars Hjørringgaard
2013 Henrik Vestergaard
2012 Kirsten Barington
2011 Stewart Adrian Bone
2010 Ranti Christensen
2009 Henrik Krobath Olesen
2008 Kristoffer Larsen-Pedersen
2007 Susie Mortensen
2006 Inge Tolborg
2005 Aase Munk
2004 Carsten Mortensen
2003 Bent Schak Nielsen
2002 Preben V Nielsen
2001 Per Kypper Nielsen
2000 Christian Steen Jørgensen
1999 Daniel Blom Davidsen
1998 Ege Rubak
1997 Jan Skov Nielsen
1996 Jan Krogh
1995 Jane B Christensen
*****

Rhododendron

Historien bag

Da AaGK flyttede til Jægerspris boede Inge og Thorvald Gjesing i ejendommen, der i dag er bolig for vores pro. Inge og Thorvald begyndte at spille golf, og blev så begejstrede, at de engagerede sig meget i klubbens ve og vel. Den lille skov ved 8. hul/gul, hvor store Rhododendronbuske blomstrer i juni, tilhørte Inge og Thorvald før golfklubben tog over. Det har sikkert inspireret Thorvald til pokalens navn. Der spilles om pokalen i Rhododendronturneringen, der afvikles i maj eller juni, når Rhododendronbuskene blomstrer.

Statutter

Stiftet af Thorvald Gjesing i 1977
Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved stableford netto over 18 huller af A-, B- og C-række spillere.

Vindere

2016 Patrick Holst Jervild
2015 Lars Nyby
2014 Uffe Bengaard
2013 Gitta Kristensen
2012 Finn V Nielsen
2011 Bruno M Larsen
2010 Jesper Pedersen
2009 ikke spillet
2008 ikke spillet
2007 ikke spillet
2006 ikke spillet
2005 ikke spillet
2004 Grete Iversen
2003 Rune Jensen
2002 Peter Bruhn Christensen
2001 Peter Bruhn Christensen
2000 Marianne Boesen
1999 Hans Christian Pedersen
1998 Erik Kiis
1997 Niels V Andersen
1996 Jonas Krogh
1995 Christoffer Ulf Nielsen
1994 Jens Nørgaard
1993 Jesper Ottosen
1992 Jette Christensen
1991 Ove Larsen
1990 Jan Holt
1989 Alf Nedergaard
1988 Birgitte Haase
1987 Joan Kristensen
1986 Niels Andersen
1985 Johnny Kristensen
1984 Peter Skram
1983 Stig Ove Nielsen
1982 Bente Mørch
1981 Niels Bender
1980 Ernst Jessen
1979 Karsten Kold
1978 Jørgen Stock Jensen
1977 Ole Sørensen
*****

Klubmester herre

Historien bag

Pokalen er skænket af PT Nielsen i 1963 (se PT Pokalen). Pokalen overgik som vandrepokal til klubmesteren i herrerækken i 1988.

Statutter

Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved slagspil brutto over 36 huller fra scratch.

Vindere

2016 Mikkel Malthe Rosenkjær
2015 Hamish Brown
2014 Matias Fyllgraf Lorenzen
2013 Jacob Kollerup
2012 Kasper Estrup
2011 Kasper Estrup
2010 Kasper Estrup
2009 Søren Færgemann
2008 Christian Beltoft
2007 Andi Madsen
2006 Christoffer Lange
2005 Jesper Thuen
2004 Jesper Thuen
2003 Rudi Madsen
2002 Christoffer Lange
2001 Mads Iversen
2000 Mads Iversen
1999 Allan Høgh
1998 Mads Iversen
1997 Thomas Nørreet
1996 Mads Iversen
1995 Niels Pein
1994 Søren Kjeldsen
1993 Jacob Thomsen
1992 Jesper Thuen
1991 Jesper Thuen
1990 Knud Storgaard
1989 Jesper Thuen
1988 Bjørn Ejerskov
1987 Johnny Kristensen
1986 Steffen Jacobsen
1985 Ole Smidt
1984 Johnny Kristensen
1983 Johnny Kristensen
1982 Johnny Kristensen
1981 Palle Hove
1980 Niels Ole Seidler
1979 Søren Bender
1978 Niels Ole Seidler
1977 Henning Thomsen
1976 Bjørn Ejerskov
1975 Knud Rasmussen
1974 Lars Bender
1973 Søren Bender
1972 Niels Ole Seidler
1971 Niels Ole Seidler
1970 Niels Ole Seidler
1969 Niels Ole Seidler
1968 Henning Thomsen
1967 Henning Thomsen
1966 Axel Dam
1965 Peter Søndergaard
1964 Bjørn Ejerskov
1963 Bjørn Ejerskov
1962 Bjørn Ejerskov
1961 Bjørn Ejerskov
1960 Bjørn Ejerskov
1959 Bjørn Ejerskov
1958 Svend Fricke
1957 Jørgen Corfitsen
1956 Jørgen Corfitsen
1955  Bjørn Ejerskov
1954  Graham Lockey
1953  Graham Lockey
1952  Hans Ole Klingenberg
1951 Hans Ole Klingenberg
1950 Hans Ole Klingenberg
1949 Graham Lockey
1948 Graham Lockey
1947 Graham Lockey
1946 Graham Lockey
1945 Graham Lockey
1944 Hans Ole Klingenberg
1943 Hans Ole Klingenberg
1942 Graham Lockey
1941 Hans Ole Klingenberg
1940  ***** Hans Ole Klingenberg

Klubmester dame

Historien bag

Der vides ikke noget om af hvem og hvornår pokalen er indstiftet.

Statutter

Pokalen er evigt vandrende, og kan vindes ved slagspil brutto over 36 huller fra scratch.

Vindere

2016 Lise Berendt
2015 Julie Carslund Kristensen
2014 Fie Phørckzen Clausen
2013 Julie Carslund Kristensen
2012 Caroline Haure
2011 Majken Lykke Larsen
2010 Caroline Haure
2009 Mia Pflug
2008 Jane Frandsen
2007 Line Marie Nielsen
2006 Line Marie Nielsen
2005 Christine Nørgaard
2004 Sofie Larsen
2003 Jane Frandsen
2002 Christine Nørgaard
2001 Christine Nørgaard
2000 Christine Nørgaard
1999 Christine Nørgaard
1998 Christine Nørgaard
1997 Mette Buus
1996 Christine Nørgaard
1995 Jette Lønstrup Christensen
1994 Caroline Rasmussen
1993 Caroline Rasmussen
1992 Caroline Rasmussen
1991 Caroline Rasmussen
1990 Charlotte Londorf
1989 Karen Brøgger
1988 Kirstine Pedersen
1987 Tina Schwartz
1986 Bente Raaen
1985 Joan Kristensen
1984 Joan Kristensen
1983 Joan Kristensen
1982 Joan Kristensen
1981 Karen Gylling
1980 Bente Thomsen
1979 Bente Thomsen
1978 Bente Thomsen
1977 Dorthe Mejlhede
1976 Dorthe Mejlhede
1975 Bente Thomsen
1974 Ellen Emborg
1973 Ellen Emborg
1972 Lis Rasmussen
1971 Kamma Schnack
1970 Kamma Schnack
1969 Kamma Schnack
1968 Bjørg Dam
1967 Bjørg Dam
1966 Kamma Schnack
1965  Kamma Schnack
1964 Bjørg Dam
1963 Bjørg Dam
1962 Bjørg Dam
1961 Bjørg Dam
1960 Bjørg Dam
1959 Bjørg Dam
1958 Bjørg Dam
1957 Bjørg Dam
1956 Bjørg Dam
1955  *****
1954  *****
1953  *****
1952  *****
1951 Elna Gram-Hansen
1950 Elna Gram-Hansen
1949 Elna Gram-Hansen
1948 Elna Gram-Hansen
1947 Elna Gram-Hansen
1946 Elna Gram-Hansen
1945 Elna Gram-Hansen
1944 Elna Gram-Hansen
1943 Elna Gram-Hansen
1942 Nicole Christensen
1941 Elna Gram-Hansen
1940

Del det!