Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt er anført i turneringens specifikke betingelser.

Bemærk dog, at der findes særlige regler for klubmesterskabet, som er angivet i Golfbox under turneringen. 

Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig. Husk at det er spillerens ansvar at kende golfreglerne, de Lokale Regler og turneringsbetingelserne jf. Regel 1,3 a.- se mere her

Alle turneringer i Aalborg Golf Klub spilles efter de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler for golfspil samt de Lokale Regler (som er ophængt i klubhus).

En turneringsdeltager skal være aktivt medlem i AaGK og have registreret handicap indenfor de handicapgrænser, der er anført i turneringsbetingelserne. Fleksmedlemmer skal betale greenfee udover den eventtulle matchfee.

Ved åbne turneringer kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU eller en tilsvarende udenlandsk organisation.

Spilleren kan tilmelde sig til turnering via Golfbox på internettet eller touchstander i klubhuset.

Medlemsnummer skal oplyses. Ved tilmelding via Golfbox sker juniorregistrering automatisk.

I individuelle turneringer vil spillerne videst muligt blive inddelt i et for feltet passende antal antalsmæssigt lige store rækker. I visse turneringer kan turneringsudvalget finde det hensigtsmæssigt at opdele deltagerne i rækker på forhånd, og da vil rækkeinddelingen være oplyst i turneringens specifikke betingelser.

Klubbens turneringer er åbne for alle med spilletilladelse og registreret HCP på max. 54, medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. En række kræver minimum 8 deltagere for at opretholdes. Ved færre en 8 deltagere, slås rækkerne sammen.

Såfremt der deltager 4 juniorer i en turnering kan der oprettes en juniorrække, hvis de ønsker dette . Ved færre juniorer i en turnering, spiller juniorene i samme rækker som de øvrige spillere.

Der skal være minimum 50 tilmeldte deltagere til en sponsoreret turnering, for at turneringen gennemføres. Der skal være mindst 8 deltagere til at oprette en særskilt præmierække. Juniorrækken dog kun 4 deltagere.

Spillere, som er påført startlisten, har pligt til at underrette turneringskomiteen om afbud efter startlistens offentliggørelse. Afbud kan meldes direkte til den ansvarlige turneringsleder, som er anført på den specifikke turneringspropositioner på turneringsleder@aalborggk.dk.

Ved afbud senere end 30 min. før første start, skal evt. turneringsfee betales. Spilleren idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. Ved udeblivelse uden afbud skal evt. turneringsfee betales, og spilleren kan idømmes 2 dages turneringskarantæne.

Ved ankomst op til 5 minutter efter starttidspunkt tildeles den generelle straf. Ankomst senere end 5 minutter efter starttidspunkt medfører diskvalifikation.

For sen ankomst betragtes ikke som en udeblivelse.

Startlisten offentliggøres i henhold til den specifikke turnerings betingelser. Spillerne har pligt til selv at søge oplysninger om deres starttidspunkt og startteested.

Klubtee for damer er følgende:
Gul/Rød sløjfe: tee 48
Blå/Gul sløjfe: tee 46
Rød/Blå sløjfe: tee 48

Klubtee for herrer er følgende:
Gul/Rød sløjfe: tee 57
Blå/Gul sløjfe: tee 55
Rød/Blå sløjfe: tee 57

Banen er lukket i et pasende tidsrum afhængig af deltagerantal, starttid og spilleform

Ved gunstart sættes spillet i gang på det for turneringen givne tidspunkt ved brug af kompressorhorn. (Én lang tone).

De signaler der benyttes, er følgende:

  1. Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra kompressorhorn – Bolden markeres og spillet skal afbrydes.
  2. Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner fra kompressorhornet, som gentages. Hullet kan spilles færdigt INDEN spillet afbrydes.
  3. Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra kompressorhornet, som gentages.
I tilfælde af midlertidig lukning af banen som følge af ugunstige vejrforhold, f.eks. rimfrost er det turneringsledelsens afgørelse, hvordan og hvornår turneringen afvikles.

Det er tilladt at benytte sig af caddie medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser.

Brug af køretøjer er ikke tilladt, medmindre det er nødvendigt af helbredsmæssige årsager.

Der henstilles til turneringsdeltagere, at mobiltelefoner er slukkede eller som minimum lydløse under spillet.

Det er ikke tilladt at medtage husdyr på banen i forbindelse med turneringer.

Såfremt der under spillet opstår tvivl om fortolkningen af en regel, kan man vælge at spille to bolde, jf. Regel 20,1 C – se mere her. Hændelsen skal indrapporteres til turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør tvivlsspørgsmålet efter runden FØR scorekortet afleveres. I henhold til Regel 20-2 B er turneringskomiteens afgørelse endelig.

Scorekort udleveres ved skranken overfor kontoret fra 1 time før turneringens første start til senest 20 min. før tildelt starttid.

Spilleren skal sikre sig, at spillehandicap er anført på scorekortet inden det indleveres til komiteen § 3,3 B. Spilleren er også ansvarlig for at scoren på hvert enkelt hul er korrekt 3,3 B

 

Scorekortet skal afleveres ved skranken overfor kontoret umiddelbart efter endt spil.

Hulspil: Sudden death play off (Hul for hul indtil der er fundet en vinder).

  • Slagspil: Bedste score netto/brutto jf. turneringens betingelser, matematiske metode (bedste score på sidste 18-9-6-3-1 – herefter lodtrækning.
  • Ved turneringer med gunstart: Her anvendes Bedste score netto/brutto jf. turneringens betingelser, matematiske metode (bedste score på lige 9-6-3-1 – herefter lodtrækning. Sløjferne spilles som rød/blå – blå/gul – eller gul/rød.Bemærk, dog at der findes særlige regler for klubmesterskabet.

En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af turneringsledelsen.

Præmietagere, der ikke er til stede under præmieoverrækkelsen kan i særlige tilfælde få dispensation til at lade 3. mand afhente præmien og efter aftale med turneringsledelsen.

Del det!