Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt er anført i turneringens specifikke betingelser.

Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig. Husk at det er spillerens ansvar at kende golfreglerne, de Lokale Regler og turneringsbetingelserne jf. Regel 6-1.

Alle turneringer i Aalborg Golf Klub spilles efter de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler for golfspil samt de Lokale Regler.

En turneringsdeltager skal være aktivt medlem i AaGK og have registreret handicap indenfor de handicapgrænser, der er anført i turneringsbetingelserne. Fleksmedlemmer skal betale greenfee udover den eventtulle matchfee.

Ved åbne turneringer kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU eller en tilsvarende udenlandsk organisation.

Spilleren kan tilmelde sig til turnering via Golfbox på internettet eller touchstander i klubhuset.

Medlemsnummer skal oplyses, og juniorer skal oplyse, at de er juniorspillere! Undladelse medfører tab af retten til præmie. Ved tilmelding via Golfbox sker juniorregistrering automatisk.

Række A  Handicap 0-14,5
Række B Handicap 14,6-23,0
Række C Handicap 23,1-54

Såfremt der deltager 2 juniorer i en turnering oprettes en juniorrække. Ved kun 1 junior i en turnering, spiller junioren i samme rækker som de øvrige spillere.

Der skal være minimum 50 tilmeldte deltagere til en sponsoreret turnering, for at turneringen gennemføres. Der skal være mindst 8 deltagere til at oprette en særskilt præmierække. Juniorrækken dog kun 2 deltagere.

Spillere, som er påført startlisten, har pligt til at underrette turneringskomiteen om afbud. Afbud kan meldes direkte til den ansvarlige turneringsleder, som er anført på den specifikke turnerings propositioner.

Ved afbud senere end 30 min. før første start, skal evt. turneringsfee betales. Spilleren idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. Ved udeblivelse uden afbud skal evt. turneringsfee betales, og spilleren idømmes 2 dages turneringskarantæne.

Hvis spilleren ankommer til sit startsted parat til at starte inden for fem minutter efter sin starttid, og der ikke foreligger omstændigheder, der berettiger til at ophæve diskvalifikationsstraffen efter regel 33.7, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil og to straffeslag i slagspil.

Straffen for at ankomme senere end 5 minutter efter starttiden er diskvalifikation.

For sen ankomst betragtes ikke som en udeblivelse.

Startlisten offentliggøres i henhold til den specifikke turnerings betingelser. Spillerne har pligt til selv at søge oplysninger om deres starttidspunkt og startteested.

Klubtee for damer er rød tee
Klubtee for herrer er gul tee

Banen er lukket fra 30 min. før første start til 30 min. efter sidste start.

Spillet sættes ved gunstart i gang med “braget” fra en raket.

De signaler der benyttes, er følgende:

  1. Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra kompressorhorn – Bolden markeres og spillet skal afbrydes.
  2. Afbrydelse af spillet: 3 på hinanden følgende hyletoner fra kompressorhornet, som gentages. Hullet kan spilles færdigt INDEN spillet afbrydes.
  3. Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra kompressorhornet, som gentages.
I tilfælde af midlertidig lukning af banen som følge af ugunstige vejrforhold, f.eks. rimfrost er det turneringsledelsens afgørelse, hvordan og hvornår turneringen afvikles.

En spiller må ikke anvende caddie under den fastsatte runde.

Brug af køretøjer er ikke tilladt, medmindre det er nødvendigt af helbredsmæssige årsager.

Mobiltelefoner skal være slukkede under spillet.

Det er ikke tilladt at medtage husdyr på banen i forbindelse med turneringer.

Såfremt der under spillet opstår tvivl om fortolkningen af en regel, kan man vælge at spille to bolde, jf. Regel 3-3. Hændelsen skal indrapporteres til turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør tvivlsspørgsmålet efter runden FØR scorekortet afleveres. I henhold til Regel 34-3 er turneringskomiteens afgørelse endelig.

Hvis der er indlagt en “nærmest hul” konkurrence i turneringen, skal bolden være på green, for at være tællende.

Scorekort udleveres ved skranken overfor kontoret fra 1 time før turneringens første start til senest 20 min. før tildelt starttid.

Spilleren skal sikre sig, at spillehandicap er anført på scorekortet inden det indleveres til komiteen (R6-2b). Spilleren er også ansvarlig for at scoren på hvert enkelt hul er korrekt (R6-6b).

Spillerne opfordres til at påføre stableford score for de enkelte huller samt beregne den samlede score.

Scorekortet skal afleveres ved skranken overfor kontoret umiddelbart efter endt spil.

Hulspil: Sudden death play off (Hul for hul indtil der er fundet en vinder).

  • Slagspil: Bedste score netto/brutto jf. turneringens betingelser, matematiske metode (bedste score på sidste 18-9-6-3-1 – herefter lodtrækning.
  • Ved turneringer med gunstart: Her anvendes hvert andet hul på scorekortet, startende med 2. hul på 1. sløjfe. Sløjferne spilles som rød/blå – blå/gul – eller gul/rød.

En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af turneringsledelsen.

Præmietagere, der ikke er til stede under præmieoverrækkelsen kan i særlige tilfælde få dispensation til at lade 3. mand afhente præmien.

Del det!