Midlertidig lempelse i urevne bunkere

Der er opsat en lokalregel i Starterhuset, som vi ikke kendte til, vedr. midlertidig lempelse i bunkere, så den er vi nødt til at efterleve.

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere
Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation.
Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.
Der kan droppes uden straf i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere flaget.
Dropper man udenfor bunkeren så koster det et strafslag mod normalt to strafslag.
Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

Did you like this? Share it!