torsdagsklubben-3a

Vi spiller i tre rækker, en A, B og C række.

Rækkerne inddeles efter antal medlemmer og deres handicap således, at der er ca. lige mange i hver gruppe.

I 2020 er inddelingen følgende:
A-rækken under hcp. (kommer senere)
B-rækken under hcp. (kommer senere)
C-rækken over hcp. (kommer senere)

Første spilledag: Torsdag den 2. April 2020
Sidste spilledag: Torsdag den 24. september 2020

Afslutningsmatch: Torsdag den 1. oktober 2020

Starttider:
02.04 – 11.04 starter vi i tidsrummet 13:30 – 16:00
16.04 – 03.09 starter vi i tidsrummet 13:30 – 16:22 (Undtagen Juli, hvor der er sommerferie)
17.09 – 24.09 starter vi i tidsrummet 13:30 – 16:00

Medlemmer af Torsdagsklubben kan booke en tid i vores tidsramme 14 dage før matchdag.

Dagen før matchdag, altså onsdag nat kl. 00:01 bliver alle tider der ikke er reserveret af Torsdagsklubbens medlemmer frigivet. Det betyder at alle andre medlemmer af AaGK, greefee gæster osv. kan booke dem. Det gælder også de tider der ikke er fyldt helt op med medlemmer af Torsdagsklubben.

Det positive for Torsdagsklubbens medlemmer er, at dem der kommer sent og spiller altid kan se hvem der kommer og spiller sidst i vores tidsramme således at man venter på hinanden.

Af hensyn til tidsbestillinger og Torsdagsklubbens matcher der gerne skulle rumme ca. samme betingelser for alle, så tillades det kun (undtagen juli måned), at man spiller indenfor vores tildelte starttider, og der kan desværre ikke gives dispensationer.

I juli som jo er feriemåned for de fleste, tillades der spil hele torsdagen, dog er betingelsen at der skal være mindst to fra Torsdagsklubben i samme bold. Ligeledes skal markøren på scorekortet også være en fra Torsdagsklubben, husk at markøren skal skrive sit medlemsnummer på.

Scorekortene lægges i Torsdagsklubbens postkasse i omklædningsrummet.

Medlemskab:
Alle herre spillere i Aalborg Golfklub med max. bane hcp. 36, det vil sige man kan maksimalt få tildelt to slag pr. hul.

Det kan dog godt lade sig gøre at komme med hvis man har et højere handicap, men man får så kun tildelt 36 ekstra slag.

Medlemmer med Flex-medlemskab kan ikke optages i Torsdagsklubben.

Tilmelding:
Foregår via menuen til højre “Tilmelding til Torsdagsklubben 2020”

Husk at kontrollere dit handicap i Golfbox da du kan være reguleret i årsrevisionen.

Kontingent:
350,- kr. indbetales til Nordjyske Bank:  7459 – 1277 954

Husk at påføre medlemsnummer når du betaler.

Medlemsskabet er først gyldigt, når betalingen er registreret.

Spisning:
Som udgangspunkt 1. torsdag i måneden, men tag et kik på sæsonplanen.

Tilmelding foregår senest tirsdagen før matchdag kl. 15:00 via tilmelding til spisning her på siden.

Der er spisning kl. 19:30 og vi venter desværre ikke på at folk kommer ind.

Spiller du så sent at du ikke kan nå at være inde ved spisningens begyndelse, må du selv lave en aftale med køkkenet eller bestille fra menukortet, men køkkenet er flinke til at holde maden tilbage så der er nok og også varm mad til alle.

Præmieudlevering:
Foretages i forbindelse med vores fællesspisninger. Her vil der blive uddelt præmier for den forrige måned. Er man ikke til stede ved to på hinanden følgende præmieoverrækkelser, mister man retten til sine præmier som i stedet overgår til klappepræmie.

Rækkeinddeling:
A-, B- og C-række vil blive foretaget ultimo april, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Vi forsøger at dele det op i tre lige store rækker.

Turneringer:
Der spilles en separat forårs-, sommer- og efterårssæson for hver af de tre rækker samt en gennemgående turnering, hvor vi kan kåre årets “rigtige interne klubmester”.

Eclectic:
Året igennem spiller vi en såkaldt Eclectic, som går ud på at få den laveste score på hvert hul på alle tre sløjfer. Scoren bliver registreret automatisk og vinderen er den med den laveste samlede score i hver række.

Der er præmier til de tre første i hver række.

Matchform:
A-rækken spiller slagspil hver anden gang undtagen de dage vi har fællesspisning og i sommerferien.
B-Rækken spiller altid stableford.
C-rækken spiller altid stableford

Der spilles fortrinsvis 4-bolde. Vi spiller i år tre gange fra rød tee. Alle andre gange er det fra gul tee. Se sæsonplanen for nærmere info.

Scorekort:
Der skal ALTID SKRIVES TYDELIGE SCOREKORT og derfor forlanger vi, at der ALTID SKAL BRUGES DE FORTRYKTE SCOREKORT FRA PRINTEREN I RECEPTIONEN.  Ligeledes skal scorekortet udfyldes med korrekte underskrifter, og stableford point. Spilles der slagspil skal der stadig påføres stableford point. Er det ikke udfyldt korrekt medfører det diskvalifikation.

Vel mødt til en spændende og hyggelig sæson 2020.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Did you like this? Share it!