Flere har spurgt om de ikke kunne få en melding når og ikke mindst, om vi har modtaget indbetalingen af kontingentet.

Og jo det kan I få ved at klikke på nedenstående link til medlemslisten, hvor I også kan se om vi har modtaget jeres indbetaling. Samme sted kan I se den emailadresse I har opgivet, skriv til os hvis den ikke er korrekt.

I kolonnen “Række” er det ikke alle der er blevet tildelt en række endnu, men det skyldes at vi endnu ikke kender rækkeinddelingen, den kommer senere.


Did you like this? Share it!