112 medlemmer i Torsdagsklubben

Vi er nu oppe på imponerende 112 medlemmer og den sidste uge er der kommet en del nye medlemmer som alle er i A-rækken. Det betyder at der er mange flere i A-rækken (over 10 i forhold til B og C) så bliver vi nødt til at flytte handicapgrænsen 0,5 ned for alle rækkerne.

Så fremover og resten af sæsonen bliver det følgende indeling:

A-rækken under 13 – (39 medlemmer)
B-rækken under 18,5 – (35 medlemmer)
C-rækken over 18,4 – (38 medlemmer)

Matchen de sidste to Torsdage vil i forhold til præmieuddelingen stå fast, men Race To Aalborg og Eclectic bliver ændret så det passer inden for handicapgrænserne.

Torsdagsklubben har modtaget en bøn fra Koordinatoren for det frivillige praktiske arbejde Thorkild B. Jørgensen om at dele nedenstående med Torsdagsklubbens medlemmer, og det gør vi da gerne.

*******************************************************************************************************************************************

Til Kaptajnerne i Aalborg Golf Klubs ugedagsklubber
Som I muligvis er bekendt med, mangler der en del personer i klubbens frivillighedsarbejde. Trods en række annonceringer i Nyhedsbrev og i forskellige mødefora er der ikke kommet flere frivillige til opgaverne i forhold til sidste år.

Derfor retter vi nu henvendelse til dig, som er én af kaptajnerne i en af klubberne i klubben, for at bede dig viderebringe en opfordring til din klubs medlemmer om at melde sig til Aalborg Golf Klubs frivillige praktiske arbejde.

Vi håber på, at der er nogle medlemmer, som både har tid og lyst til at udføre noget praktisk arbejde til fordel for klubben, medlemmerne og øvrige brugere af golfklubbens faciliteter og områder.

Det er ikke meningen, at dette arbejde skal fjerne de ansattes jobs i klubben, men derimod være med til at supplere dette arbejde – ikke mindst æstetisk. Det er heller ikke meningen, at disse frivillige skal ”slide sig op” gennem arbejdet, som man udfører efter egen formåen. Omfanget er mellem 3 og 6 timer pr. måned i sæsonen.

Områder, hvor der mangler frivillige, er for eksempel:
Stierne og ankomstområder
Renholdelse omkring nyere træer og buske
Renholdelse af de lodrette flader omkring terrassen.

”Gevinsten” for de frivillige er at blive en del af et fællesskab, yde noget for andre, få en fornuftig forplejning efter indsatserne, få en lækker frivillighedspolo samt blive inviteret med til den storslåede frivillighedsdag lørdag den 15. september.

Læs i øvrigt mere om det frivillige arbejde på klubbens hjemmeside.

Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede snarest.

På forhånd tak for hjælpen
Thorkild B. Jørgensen
Bestyrelsens koordinator for det frivillige praktiske arbejde
Tlf. 22174644
Mail: thorkild.b.joergensen@gmail.com

Did you like this? Share it!