Nyheder

Her vil kaptajnerne orientere om forhold, der vedrører Tirsdagsklubben.

Nyt handicap system fra nytår 2020.

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste scores af de seneste 20 runder.
I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap – nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig.

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april.
Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan – gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. De vil ikke regulere handicappet i løbet af 2019 sæsonen, men vil være tilgængelige for udregning af et nyt retvisende handicap i 2020.
For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

Se mere på www.golf.dk

10. marts.
Nye golfregler:
Fra 2019 er golfreglerne ændret markant, hvorfor vi opfordre alle til at orientere jer om de nye regler.
På www.golf.dk finder I de nye regler, en regelvideo samt et elektronisk kursus ”fra gammelt til nyt”.
www.danskgolfunion.dk er der en række forskellige tilgang til de nye regler.
Vær også opmærksom på Aalborg Golf Klubs hjemmeside finder I klubbens opdaterede lokaleregler.
På kontoret kan en ”Lommeguide” i golfreglerne købes.

1. marts.
Booking af spilletider.
Bookning af spilletider fra 14 dage før matchen, er forbeholdt Tirsdagsklubbens medlemmer indtil dagen før.
Vi spiller i 3-bolde. Hvis der ikke er flere starttider, fylder man op til 4-bolde bagfra, så vi ikke har nogle 3-bolde som skal vente på en 4-bold i begyndelsen.

Did you like this? Share it!