Svensk Slagspil.
Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af ´katastrofehuller´.

Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 4 slag, tillægges der 1 slag, og scoren på hullet noteres.
– På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag.
– På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag.
– På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag.

OBS! Spillerens hcp (antal tildelte slag) trækkes fra den samlede score.

Bogey
I en Bogeyturnering, spiller den enkelte spiller hulspil mod hullets par (incl. handicapslag).
  • En score bedre end handicap på hullet giver +1,
  • En score til handicap på hullet giver 0
  • En score dårligere end handicap giver -1.
    Hvis man ikke kan opnå 0, samler man op, da der ikke kan opnås noget ved at spille videre.

Eks: Par 4 + 1 ekstra slag: Brutto mindre end 5 = +1 point
Brutto 5 = 0 point, Brutto >5 = -1 point.
Vinder er den, der er flest op (har flest point), når alle er inde.

Hallington
-er en Stablefordvariant.
  • Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par.
  • Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien.
  • Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien.

Eks.:

  • Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5 – 2 = 3 points.
  • Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man 5 + 1 = 6 points.

Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + spillehandicap.
Således får du point:

PAR 3 HUL PAR 4 HUL Par 5 HUL
Antal slag Point Antal slag Point Antal slag Point
6 0 8 0 10 0
5 1 7 1 9 1
4 2 6 2 8 2
3 3 5 3 7 3
2 4 4 4 6 4
1 5 3 5 5 5
2 6 4 6
1 7 3 7
2 8
1 9

Således finder du resultatet af en HALLINGTON-match:

Sammentalte points efter spillet + dine tildelte slag = dit matchresultat.

Eksempel:         40 (points efter spillet)

+ 24 (dine tildelte slag)

= 64 (matchresultat)

Den røde bold

Dette er en individuel stableford match, hvor holdet samtidig spiller en holdmatch med en rød bold, som holdet får udleveret inden matchen.
Spillerne skiftes til at spille et hul med den røde bold. Spilleren med det laveste handicap starter med den røde bold på hul 1. Spileren med næstlaveste handicap spiller næste hul med bolden og sådan fortsætter man hele runden eller til den røde bold tabes.
Den røde bold har sit eget scorekort og vinderholdet er det hold, der har den højeste score med den røde bold.
Hvis ingen hold har den røde bold med rundt, vinder det hold der har gennemført flest antal huller med den røde bold.
Ved scorelighed vinder det hold der er bedst på de sidste 9, 6, 3, 1. hul.
Hvis den røde bold er Out of bounds, er den tabt.
Hvis den røde bold lander i et strafområde, må den samles op og fortsætte i spillet efter gælden strafferegler.
Spillernes individuelle scores indgår i handicapreguleringen.

Texas Scramble.

Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt.
På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv.
Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

Did you like this? Share it!