Nu hvor vinterbanen er taget i brug, kan der opstå pres på banen især i weekenderne, da der ikke er så mange lyse timer at spille i. Derfor kan booking af tid kombineret med flettetider hurtigt fylde tidsreservationerne op. Administrationen er derfor af baneudvalget blevet bedt om at samle 1-, 2- og 3-bolde i 4-bolde, når der opstår pres på tidsbestillingen. Alle vil derfor kunne opleve, at deres tid er blevet flyttet til et andet tidspunkt tættest muligt på det oprindeligt reserverede. Dette KAN være nødvendigt for at flest muligt kan spille, men det vil selvfølgelig først ske, når tidsreservationerne er ved at fylde dagen ud.

Venlig hilsen
Baneudvalget