Regler for spilafvikling m.m. blandt The Duffers

Der spilles hver tirsdag i perioden fra april til og med oktober excl juli med startttid kl. 12:00 – 14:15.
På de 2 tirsdage hvor der er arrangeret udematch, har vi ikke reserveret nogen starttid i Aagk.

Tilmelding til spil om tirsdagen
Hvis du vil deltage i golfspillet om tirsdagen, så SKALdu tilmelde dig via Golfbox senest søndag aften…
Booking er tilladt 13 dage før spilledagen.
Start med at booke 3-bolde, og hvis alle vores reserverede tider er fyldt op, så book dig på som 4. mand.
Når du booker dig på via Golfbox, signalerer du blot, at du vil spille med den pågældende dag. – Din starttid fastsættes af starteren.

Starteren sætter holdene
Når du ankommer til Aagk skal du gøre følgende:

  1. Udskriv dit scorekort fra terminalen i hallen med korrekt 18-huls bane
  2. Meld dig til starteren når du er klar til at gå ud. – Dvs efter at du evt har været på træningsbanen, og efter at du har hentet dit grej i bilen eller i bagrummet…. Du melder dig ved at aflevere dit scorekort

Starteren afgør suverænt holdsammensætningen… Hvis der er mange tilstede kl 11:45, så trækker han lod om holdsammensætningen. – Ellers sammensætter han holdene i den rækkefølge som deltagerne ankommer. Det er vigtigt at du spiller med forskellige fra gang til gang. – Forsøg på egen holdsammensætning (klikedannelse) vil blive forhindret af starteren.

Der er normalt pres på den første time efter kl 12, især i godt vejr i april og maj. – Så måske er det en god ide at ankomme lidt senere, så man undgår lang ventetid…

Hvis du ønsker at starte sent (i perioden 13:30 til 14:15), så er det en god ide at advisere starteren om din sene ankomst. – Herved sikrer du dig, at du ikke kommer til at stå alene tilbage. – Hvis ikke starteren er blevet adviseret om sene ankomster, så kan han gå ud med sidste hold. Dog ikke før kl. 13:45…
Starterens mobiltelefonnummer fremgår af Matchplanen, der er vist på vores hjemmeside.

Hvis du går ud inden starteren sender hold ud, så deltager du ikke i spillet om præmier…

Valg af tee sted:
Du vælger selv om du vil spille fra GUL eller RØD tee. – Husk at udskrive dit scorekort, så det matcher med dit valg af tee sted.
Visse runder spiller alle fra RØD tee ifølge matchkalenderen…

Præmier:
– Der dystes i 3 næsten lige store rækker samt en 9-huls række. – Der er 3 præmier i hver række.
– I 2019 gælder følgende rækkeinddeling

“Eliterække”:          hcp < 20,5
“Mesterrækken”    hcp 20,5 – 26,9
“Talentrækken”      hcp = 27,0 og højere

– Hvis enkelte medlemmer har hcp>36,0 – så deltager de ikke i spillet om præmier med mindre medlemmet anvender hcp=36,0
– Hvis der i en præmierække deltager mindre end 10, reduceres antallet af præmier.
– Hvis deltagerantallet er mindre end 5 i en præmierække, så får kun vinderen præmie
– Præmierne uddeles under den næste fællesspisning (første tirsdag i maj, juni, august, september og oktober)
Hvis du ikke deltager i den næste planlagte fællesspisning mister du retten til din evt. præmie
– På hjemmesiden kan du se resultatet af matcherne, og hermed om du har vundet præmie.
– I tilfælde af ens score, vinder ham med det laveste hcp

Startafvikling på dage med fællesspisning:
Bemærk at der er særlige forhold vedr spillestart på de dage, hvor der er almindelig fællesspisning (første tirsdag i maj, juni, august, september og oktober)
Golfspil denne dag i Duffer-regi er reserveret til Duffere, der vil deltage i fællesspisningen
– Til disse matcher behøver du ikke at tilmelde dig via Golfbox
– Holdene sammensættes af starteren efterhånden som folk møder op i perioden 12:00 – 13:45
– Talentrækken starter på 9-huls sløjfen kl 12:00, og derefter på de første 9 huller på 18-huls banen – HUSK at udskrive scorekort med korrekt bane…

Fællesspisninger:
– Deltagelse i fællesspisningerne er en vigtig del af samværet blandt The Duffers.
– Udover åbningsmatch og afslutningsmatch, hvor deltagelsen normalt er meget stor, så er der 5 planlagte normale fællesspisninger. – Vi forventer at medlemmerne blandt The Duffers deltager i min. 3 af disse fællesspisninger.
– Husk at melde dig til fællesspisning ved at skrive dig på spiselisten i restauranten inden du slår ud den pågældende dag.

Diverse:
– Anvend kun scorekort udskrevet fra terminalen i forhallen i klubhuset
– Scorekort skal afleveres umiddelbart efter matchen, også hvis du er utilfreds med resultatet.
– Korrekt udfyldte og underskrevne scorekort skal afleveres i postkassen under Duffernes opslagstavle i omklædningsrummet.
– Sørg for at udfylde dit scorekort korrekt, så du undgår at blive idømt en bøde på kr 20
– Der spilles om øl i matcherne… – Dog deltager Duffere med hcp>36,0 ikke i spillet om øl.
3-bold:     taberen køber mellemstor fadøl til vinderen
4-bold:     de 2 tabere køber 4 mellemstore fadøl
hulspil:     samme som ovenfor – blot er det vinderen/vinderne, der giver øl.
– Engang imellem ændres ølreglerne, så vi undgår at det altid er de samme, der skal give øl
– Hvis man er så god eller heldig at man aldrig skal give øl, så er det helt OK at give en vinderøl….

Hcp-regulering:
Se særskilt menupunkt vedr dette

Hurtigt spil:
– Det er vigtigt at golfrunden ikke tager 5 timer…
– Hvis dit hold mister kontakten med holdet foran, så spiller I for langsomt, og I er nødt til at sætte tempoet op

Tempoet kan sættes op ved
– at man går hurtigere frem til sin bold
– at man samler bolden op, når man har brugt sine slag
– at ham der har honnøren slår ud inden han noterer score på det foregående hul
– at du gør dig klar til at slå eller putte, medens en medspiller er igang
– at du under hele runden er bevist om ikke at forsinke spillet
– at I lukker igennem, når I skal til at lede efter en bold, hvis holdet bag jer er klar
– at man slår en provisorisk bold, så snart man er det mindste i tvivl om ens bold kan findes

Did you like this? Share it!