Spilletempo på banen

Vi får af og til henvendelser om langsomt spil på banen, og det giver anledning til at anbefale Dansk Golf Unions etiketteregel på området:

Spillere bør spille i et rask tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem, uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre hen hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Spillere bør være parate til at slå, så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.

Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i frem minutter før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde.

Herudover henviser vi til vores egne ordensregler for spil på banen.

Del det!