Spil til sommergreens

Bedst som vi havde åbnet for mulighed for spil til sommergreens slog frosten til, hvilket bevirkede, at der skulle spilles til vintergreens i lørdags.

På trods af dette har vi konstateret fodspor på sommergreens. Det giver anledning til at indskærpe, at der skal spilles til vintergreens, hvis der er rim eller frost på greens.
Dette kan samtidig betyde at der på nogle huller kan spilles til sommergreens, mens der på nogle huller må spilles til vintergreens, da nogle greens ligger mere i skygge end andre.

Vi opfordrer meget indtrængende til at dette overholdes, da vi ellers er nødt til at trække tilladelsen til at spille til sommergreens tilbage.

Del det!