I den forløbne uge var banen lukket i 2 dage på grund af rimfrost.

De 2 dages rimfrost har betydet, at græsset nu er vinterhærdet – det vil sige, at græsset ikke tager skade af at vi går på det, selvom der er frost.

Når det er sagt, så skåner vi stadig greens, når der er frost. Derfor vil der i tilfælde af rimfrost skulle spilles til vintergreens. Når frosten er væk, vil flagene blive flyttet tilbage på sommergreens.