Regler for kørsel med buggies – gælder såvel lejede som private.
Det er den registrerede ejer af den private golfbil, der har ansvaret for, at regler og retningslinjer for færdsel i golfbil overholdes – uanset hvem der fører bilen.
♦ Der må maksimalt være 2 personer i bilen.
♦ Golfbilens fører skal være fyldt 18 år.
♦ Der skal køres hensigtsmæssigt og med omtanke. Bilen skal eksempelvis parkeres ved siden af teestedet eller på sti, hvor det er muligt.
♦ Der skal køres i fornuftigt tempo og voldsomme opbremsninger skal undgås.
♦ Eventuelle henvisningsskilte på banen skal til enhver tid efterkommes.
♦ Er der lukket for kørsel med golfbiler på banerne, gælder dette naturligvis alle golfbiler – også de private.
♦ Tilladelse til egen buggy er givet til personligt brug. Det er ikke tilladt at udlåne sin buggy til andre spillere.

Regler for kørsel med monobuggies
Som ovenfor, og desuden:
♦ I perioder, hvor greenkeeperen skønner at kørsel i monobuggy kan skade banen, vil der blive indført forbud mod at benytte monobuggies.
♦ Tilladelse til at have monobuggy er givet til personligt brug. Det er ikke tilladt at udlåne sin monobuggy til andre spillere.

Priser
Buggies lejes via tidsbestilling i Golfbox eller ved henvendelse til kontor eller Proshop.

Medlemmer Gæster
18 huller kr. 200 250
10-turskort kr. 1.500
Sæsonkort kr. 6.000

Egne medlemmer der af helbredsmæssige årsager ikke kan spille golf uden at køre kan leje buggy til følgende priser:

18 huller kr. 150
10-turskort kr. 1.000
Sæsonkort kr. 3.000

 

Del det!