Range er lukket indtil greenkeeperne er færdige med at vertidræne onsdag eller torsdag.