Generelle oplysninger

Årskontingent: 200 kr.
Indbetaling til bankkonto: reg nr. 9286, kt. nr. 4560116484 med angivelse af navn. Indbetaling skal gerne ske senest d. 16. april 2018

Faste spilledage er mandage:

  • Mødetid kl. 08:45 ved starterhuset
  • Der mødes op med udfyldt scorekort og matchfee 10 kr. betales
  • Hold sammensættes med start kl. 09:00 for første hold

Spilleformer

Stableford
Svensk slagspil
Greensome

Efter spil

mødes vi til præmieoverrækkelse i klubhuset, hvor vi hygger os sammen over en øl/vand.
Sidste mandag i måneden arrangeres fælles frokost for egen regning, idet klubben giver en lille øl eller andet til samme pris.

Åbningsmatch

Mandag den 9. april kl. 08:45 ved starterhuset.

Udematcher

Bestyrelsen har planlagt at arrangere følgende udematcher:
Mandag den 30. april i Aars: pokalmatch
Onsdag den 30. maj i Vennebjerg
Mandag den 13. august i Blokhus

Afslutning og generalforsamling

mandag den 29. oktober

Julefrokost

Forventes afholdt ultimo november

Bestyrelse
Formand, Hans Erik Heuer, tlf.: 24 63 30 21, mail: heheuer@gmail.com
Næstformand, Jørn Strange, tlf.: 23 98 06 42, mail: afstrange123@gmail.com
Kasserer, Svend Erik Jensen, tlf.: 40 81 91 11, mail: svej02@gmail.com
Medlem, Helena Heuer, tlf.: 20 21 46 41, mail: heuerhelena@gmail.com
Medlem, Flemming Dyrman, tlf.: 40 28 25 66, mail: fdyrman@gmail.com

Del dette!