Generelle oplysninger

Årskontingent: 300 kr.  Indbetaling til reg.nr. 9809 kt.nr. 2075900735 med angivelse af navn.

Faste spilledage er mandage:

  • Mødetid kl. 08:45 ved starterhuset
  • Der mødes op med udfyldt scorekort
  • Hold sammensættes med start kl. 09:00 for første hold

Spilleformer
Stableford – Svensk slagspil – Greensome

Efter spil
Vi mødes til præmieoverrækkelse i klubhuset, hvor vi hygger os sammen over en øl/vand.
Sidste mandag i måneden arrangeres fælles frokost for egen regning, idet klubben giver en lille øl eller andet til samme pris.

Åbningsmatch
Mandag den 6. april 2020 kl. 08:45 ved starterhuset

Udematcher
Bestyrelsen har planlagt at arrangere følgende udematcher

  • Mandag den 18. maj i Aars (polakmatch)
  • Mandag den 7. september i Blokhus

Hjemlig pokalmatch i Aalborg mandag den 10. Oktober

Afslutning, generalforsamling og julefrokost
Onsdag den 25. november i Aalborg Hallen

Bestyrelse
Formand          Hans Erik Heuer             mobil 2463 3021
Næstformand   Jørn Strange                 mobil 2398 0642
Kasserer           Svend Erik Jensen        mobil 4081 9111
Medlem           Helena Heuer                  mobil 2021 4641
Medlem           Flemming Dyrman         mobil 4028 2566

Del dette!