Klub for seniormedlemmer af Aalborg Golf Klub

PEN-klubben af 1995 er en intern klub for medlemmer af Aalborg Golf Klub.

Det er en betingelse for deltagelse i PEN-klubbens matcher, at man er fyldt 65 år (bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet). Fast spilledag er mandag (ikke helligdage) med start kl. 9:00. Vi spiller 9-huls sløjfen. Der spilles fortrinsvis Stableford, men i løbet af sæsonen varierer vi repertoiret med andre spilleformer. Normalt har klubben 2-3 årlige udflugter, hvor vi spiller på fremmede baner.

I PEN-klubben lægger vi vægt på, at vi får et godt spil golf i en kammeratlig og hyggelig omgangstone.
Sidste mandag i hver måned arrangeres en fælles frokost.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved at møde frem på startstedet.

Sæsonstart 9. april 2018
Starttid Mandage kl. 9:00 (mødetid kl. 8:45)
Kontingent 200 kr./år

Bestyrelse:

 Formand Hans Erik Heuer tlf. 2463 3021
 Næstformand Jørn Strange tlf. 2398 0642
 Kasserer Svend Erik Jensen tlf. 4081 9111
 Helena Heuer tlf. 2021 4641

Del dette!