Klub for seniormedlemmer af Aalborg Golf Klub

PEN-klubben af 1995 er en intern klub for medlemmer af Aalborg Golf Klub.
Det er en betingelse for deltagelse i PEN-klubbens matcher, at man er fyldt 65 år (bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet). Fast spilledag er mandag (ikke helligdag) med start kl. 09:00. Vi spiller 9-huls sløjfen. Der spilles fortrinsvis Stableford, men i løbet af sæsonen varierer vi repertoiret med andre spilleformer.

Normalt har klubben 2-3 årlige udflugter, hvor vi spiller på fremmede baner.

I PEN-klubben lægger vi vægt på, at vi får et godt spil golf i en kammeratlig og hyggelig  omgangstone.

Sidste mandag i hver måned arrangeres en fælles frokost.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved at møde frem på startstedet.

Sæsonstart:      1. april 2019

Starttid:           Mandage kl. 09:00 (mødetid kl. 8:45)

Kontingent:     300 kr.

Bestyrelse:

Formand            Hans Erik Heuer            mobil  2463 3021

Næstformand  Jørn Strange                   mobil 2398 0642

Kasserer           Svend Erik Jensen          mobil 4081 9111

Medlem            Helena Heuer                   mobil 2021 4641

Medlem            Flemming Dyrman          mobil 4028 2566

Del dette!