Pas på vores bane!

Vi oplever for tiden mange episoder med manglende oprettelse af nedslagsmærker, folk som ikke river efter sig i bunkers og sågar spillere, som slår turf af greens.

Alle medlemmer af Aalborg Golf Klub kan formentlig blive enige om, at ovenstående er for dårligt, og ikke befordrende for spillet på banen og banens standard. Vi henstiller derfor til, at alle tager den gode fornuft med sig ud på banen, så vi også fremadrettet kan nyde godt af en god golfbane.

Del det!