golf-ball-on-green-grass
Generelle regler for deltagelse i Parmatchklubben

 • 5 ud af 7 turneringer er tællende i den gennemgående turnering.
  Den afsluttende sammentælling giver parrets samlede score for året.
 • OBS! Afslutningsturneringen er tællende.
 • Hver deltager spiller fra max. 36 tildelte slag.
 • Der må spilles med substitut
  – max. 2 gange i sæsonen for at kunne vinde den gennemgående turnering.
 • Ved lige resultater er scoren på de sidste 9, 6, 3, 2, 1 huller afgørende.
 • AFBUD skal meddeles til kaptajnerne senest kl. 18:00 mandag før turneringsdagen.
  Ved senere afbud, betales for mad, samt greenfee, hvis det er på udebane!
  Afbud til: parmatchklubben.aagk@gmail.com
 • Gæstepar:
  – Hvis kaptajnerne finder det formålstjenligt at invitere et gæstepar for at være et lige antal par til en turnering, inviteres par fra ventelisten i rækkefølge. Gæsterne deltager dog ikke i turneringen og kan ikke vinde præmier.

Startliste – udsendes via Golfbox senest onsdag før spilledagen.

Did you like this? Share it!